Świadczenia nieodpłatne zwolnione z opodatkowania - Nieodpłatne świadczenia - Przychody

06.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Nieodpłatne świadczenia

Świadczenia nieodpłatne zwolnione z opodatkowania

Zdarza się, że prawo pozwala, by nie naliczać podatku od przychodów w naturze oraz świadczeń nieodpłatnych, które są świadczeniami jednostronnymi – zatem taki, za które nie trzeba oddawać kontrahentowi świadczenia równoważnego.

Uwaga!

O nieodpłatności świadczenia decyduje nie tyle sam brak zapłaty za nie, co brak obowiązku świadczenia wzajemnego, w tym również zaniechań. Zatem nieodpłatność wystąpi jedynie, gdy faktycznie nie trzeba nic robić w zamian.

Częstym są świadczenia nieodpłatne pomiędzy członkami rodziny. Jeżeli wystąpi nieodpłatna pomoc ze strony jednej osoby – drugiej – mamy do czynienia z nieodpłatnością świadczenia. Takie działanie powoduje w teorii przychód po stronie przedsiębiorcy, któremu ktoś pomógł za darmo. Przychodu nie trzeba jednak wykazywać, jeżeli dotyczy on członków najbliższej rodziny – zaliczanych do I i II grupy podatkowej.

Jeżeli natomiast to przedsiębiorca przekazałby za taką nieformalną pomoc pieniądze swojemu członkowi rodziny – to prawdopodobnie wykonał on zlecenie, które powinno podlegać składkom ZUS.

Wzajemnie możliwe jest również świadczenie nieodpłatne – które spowoduje konieczność wykazania przychodu – np. udostępnienie sprzętu, środków trwałych, lokalu przedsiębiorcy jego członkom rodziny, zorganizowanie za darmo uroczystości czy świadczenie darmowo usługi. Po stronie uzyskującego świadczenie wystąpi w takim przypadku przychód, niemniej powołana wcześniej zasada zwolnienia przychodu otrzymanego od najbliższej rodziny (I i II grupy) pozwala na jego nierozliczenie w tym kręgu osób.

W przypadku pozostałych podmiotów dojść może do zwolnienia z podatku przekazywanych świadczeń reklamowych, promocyjnych czy uzyskiwanych w związku ze sprzedażą premiową.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-11-2017
  • data modyfikacji: 06-11-2017