Gratisy, podarunki - Przychody

06.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Nieodpłatne świadczenia

Gratisy, podarunki

Zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość:

  • wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym,
  • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W związku z powyższymi świadczeniami występuje obowiązek wystawienia PIT-8C (inne źródła przychodów) wyłącznie po przekroczeniu powyższych kwot. Na PIT-8C nie wyszczególnia się natomiast kwot zwolnionych z opodatkowania.

Jeżeli przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych dotyczy działalności gospodarczej, PIT-8C nie należy wystawiać – podatnik prowadzący działalność sam musi wykazać swoje przychody z tytułu uzyskania gratisu lub wygranej. Jej wartość ustala się w wartości

Uwaga!

Jeżeli dany rodzaj świadczenia nieodpłatnego podlega opodatkowaniu VAT – biorący udział w konkursie lub uzyskujący gratis ma prawo żądać wystawienia faktury.

Wartość gratisów należy wykazywać w kwocie brutto (zawierającej VAT). Podatek VAT podlega odliczeniu u otrzymującego gratis.

Częstym przypadkiem jest przekazywanie świadczeń promocyjnych w ramach sprzedaży premiowej. W takim przypadku nie trzeba ustalać wartości otrzymanego świadczenia nieodpłatnego – gratis otrzymywany jest bowiem w związku z wzajemnym świadczeniem (działaniem, kupnem), stanowi element umowy wzajemnej.

Również w przypadku sprzedaży towaru lub usługi za 1 zł (czyli po cenie promocyjnej) nie ma potrzeby, by mówić o częściowo nieodpłatnym świadczeniu (świadczeniu w naturze). Jeżeli promocja kierowana jest do nieograniczonej ilości nabywców (kupić po tej cenie może każdy klient) – to nabycie po wskazanej cenie jest działaniem rynkowym i nie wymaga rozliczania przychodów z działań częściowo nieodpłatnych.

Gdyby natomiast oferta była indywidualna i zaniżenie ceny nie wynikało z żadnej konkretnej przyczyny (np. chęci związania nabywcy dłuższą współpracą, odłożeniem zysku w czasie) – wystąpiłby u nabywcy przychód ze świadczeń nieodpłatnych.


Świadczenie odłożone w czasie

Gdyby doszło do umowy, w której nabywca otrzyma świadczenie w zamian za zobowiązanie się do wykonania innego wycenionego – w określonej ściśle przyszłości – to nie ma mowy o jego nieodpłatności. Mamy wówczas do czynienia z umową dwustronnie zobowiązującą.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-11-2017
  • data modyfikacji: 06-11-2017