Sprzedaż międzynarodowa - firma w internecie

20.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

eHandel

Handel międzynarodowy - sprzedaż towarów za granicę

Dostawa towarów za granicę może nastąpić na trzy sposoby:

  • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju; 
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
  • eksport.

Fakturę w obrocie międzynarodowym można wystawić w dowolnym języku, w walucie określonej umową. Jeżeli licytacje i rozliczenia w serwisie aukcyjnym następują w złotówkach, to również faktura dotycząca dostawy towaru będącego przedmiotem aukcji powinna być wystawiona w złotówkach.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

W przypadku dokonania dostawy na rzecz:

  • osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej na terenie UE;
  • podatnika podatku od wartości dodanej na terenie UE, nie posiadającego statusu podatnika VAT-UE dostawa towarów podlega opodatkowaniu w kraju docelowym UE. Taka dostawa to sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.

Jeżeli jednak wartość dostaw (netto) narastająco od początku roku zmieści się w limicie, który dla każdego kraju jest inny, i w poprzednim roku suma dostaw (netto) również nie przekroczyła limitu, wówczas dostawa podlega opodatkowaniu w Polsce. Pomimo tego podatnik może wybrać opodatkowanie za granicą (opłacalne, gdy jest niższy VAT i duża ilość dostaw), po zastosowaniu odpowiedniej procedury. Niemniej jednak u większości sprzedających w Internecie wielkość dostaw zmieści się we wszelkich limitach, a dostawa będzie opodatkowana tak samo, jak sprzedaż w kraju.

Biorąc pod uwagę wielkość obrotów z tytułu dostaw do poszczególnych państw UE oraz fakt, że przesyłki zazwyczaj dokonuje się pocztą, sprzedaż wysyłkowa będzie z pewnością najpopularniejszą formą rozliczeń dostawy za granicę towarów sprzedanych w Internecie. 

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 20-07-2005
  • data modyfikacji: 06-11-2017