Pobierz e-pity 2019

Faktury - faktura VAT - jaka faktura

Dodatkowe dane na fakturze VAT

Dane na fakturze: W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 22% oraz zwolnionych od podatku nazwa towaru lub usługi obejmuje również ... a także faktury: paliwa, gdy nabywca wystawia fakturę, akcyza, usługi opodatkowane u nabywcy, telekomunikacja, obowiązek podatkowy

Brak danych na fakturze VAT

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.... oraz jak kwota podatku na fakturze