Pobierz e-pity 2022

Rolnik Ryczałtowy - Działalność rolnicza

Rolnik ryczałtowy VAT - VAT w praktyce

Dla rolnika ryczałtowego dostawa produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez tego rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez tego rolnika ryczałtowego są zwolnione z podatku VAT. Ze statusem rolnika ryczałtowego wiążą się dodatkowe ułatwienia w zakresie podatku VAT

Rolnik ryczałtowy VAT

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa.