Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rolnik ryczałtowy VAT

01.08.2005 10:00 (aktualizacja: )

Rolnik ryczałtowy ma prawo do rezygnacji ze zwolnienia podatkowego związanego ze statusem rolnika ryczałtowego. Po dokonaniu rezygnacji przestanie on być rolnikiem ryczałtowym, nie zmieni to jednak w żaden sposób jego statusu w zakresie podatku dochodowego czy rolnego i leśnego.

Dla rezygnacji konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • dokonanie w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20’000zł;
  • dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT;
  • prowadzenie ewidencji VAT od daty rezygnacji;
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym w okresie minimum 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rezygnacji ze zwolnienia.

Na przykład:

W 2004r. Pan Jan Rolnik sprzedał produkt rolne za 30’000zł. 1 lipca rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT. Będzie ją prowadził w lipcu, sierpniu i wrześniu, a już w październiku będzie mógł zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego.

Rezygnację ze zwolnienia podatkowego rolnika ryczałtowego warto rozważyć pod względem ekonomicznym. Opłaca się ona jedynie wtedy, gdy kwota podatku VAT płaconego przez rolnika przy zakupach byłaby wyższa, niż podatek VAT należy od sprzedanych towarów i usług. Nadwyżka ta powinna być wyższa niż 6%, gdyż taką właśnie ilość VAT rolnik ryczałtowy otrzymuje od nabywcy jego towarów.

Po rezygnacji rolnik powinien zawiadomić o tym fakcie nabywców, którym złożył oświadczenie o statusie rolnika ryczałtowego w odrębnym oświadczeniu pisemnym - w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze w okresie obowiązywania umowy.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 01-08-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015