Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT a VAT - Rolnik - VAT w praktyce

28.06.2005 10:00 (aktualizacja: )

Pomiędzy definicją działalności rolniczej dla celów PIT oraz działalności rolniczej dla celów VAT istnieją pewne różnice:

  • usługi rolnicze są działalnością rolniczą jedynie dla celów VAT;
  • działy specjalne produkcji rolnej są działalnością rolniczą korzystającą ze specjalnych zasad opodatkowania jedynie dla celów VAT;
  • działy specjalne produkcji rolnej nie są opodatkowane PIT jeżeli ich rozmiar jest mniejszy, niż określono to w rozporządzeniu, a dla celów VAT z zasad opodatkowania rolnika ryczałtowego korzystają działy specjalnej bez względu na rozmiar produkcji;
  • sprzedaż produktów łowieckiej są działalnością rolniczą korzystającą ze specjalnych zasad opodatkowania jedynie dla celów VAT;
  • sprzedaż produktów gospodarki rolnej korzysta z korzystnych zasad opodatkowania PIT w szerszym zakresie, niż dla celów VAT;
  • dla celów VAT nie określono minimalnego okresu przetrzymywania roślin i zwierząt, wystarczy jedynie, że będą poddane czynnościom chowu czy hodowli, uprawy w gospodarstwie rolnym.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług należy w każdym przypadku rozpatrywać odrębnie. Skutki różnic w definicji działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego oraz podatku VAT mogą być znaczące:

Przykład 1:
sprzedaż drewna z własnego lasu jest czynnością rolnika ryczałtowego dla celów podatku VAT, ale nie stanowi działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego PIT. Jednak przychody z gospodarki leśnej nawet nie stanowiące działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu PIT jako przychody z gospodarki leśnej.

Przykład 2:
zaoranie pola sąsiada jest czynnością rolnika ryczałtowego dla celów podatku VAT, ale nie stanowi działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego PIT. Usługi rolnicze podlegają opodatkowaniu PIT w ramach umowy zlecenia albo działalności gospodarczej.

Przykład 3:
Sprzedaż własnych produktów rolnych jest działalnością gospodarczą dla celów podatku VAT, zatem można być z tytułu takiej sprzedaży podatnikiem VAT, natomiast nie można rozliczać jako działalności gospodarczej dla celów PIT sprzedaży własnych produktów rolnych, gdyż jest to działalność rolnicza nie podlegająca opodatkowaniu PIT (nawet jeżeli w ewidencji działalności gospodarczej wpisano handel produktami rolnymi).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 28-06-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015