Kasy fiskalne - VAT

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż ...

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

Kasa od pierwszej sprzedaży - Kasy fiskalne

Istnieje katalog czynności, których wykonywanie nie korzysta ze zwolnień z ewidencjonowania. Rozpoczęcie działalności w tym zakresie zobowiązuje do nabycia kasy od pierwszej czynności ...

Fiskalizacja kasy - Kasy fiskalne

Pojęciem fiskalizacji określa się przygotowanie i przystąpienie do ewidencjonowania na kasie fiskalnej w trybie fiskalnym oraz zaprzestanie ewidencjonowania w innych trybach ...

Fiskalizacja kasy - Kasy fiskalne

Korekta paragonu - kasy fiskalne

Prawo nie zna terminu korekty paragonu fiskalnego, kwestii tej nie regulują przepisy, więc stosowanie rozwiązań korygowania wypracowane zostało przez praktykę. Teoretycznie nie jest ono obowiązkowe, ale może być przydatne ...

Zwolnienia - czynności zwolnione - Kasy fiskalne

Zwolnienia czynności zwolnione 2013, 2014: Podstawą zastosowania zwolnień w roku 2013-2014 jest załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ...