Pobierz e-pity 2022

Samochód a VAT - podatek VAT a zakup samochodu - odliczenie VAT

Jak obliczyć korektę VAT naliczanego przy sprzedaży firmowego samochodu?

Przedsiębiorcy, którzy kupują samochody osobowe na firmę, zazwyczaj używają ich w sposób mieszany, czyli nie tylko w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takie rozwiązanie ma swoją cenę. Z faktury za zakup samochodu mogą odliczyć tylko połowę podatku od towarów i usług, czyli VAT-u ...

Jak obliczyć korektę VAT naliczanego przy sprzedaży firmowego samochodu?

Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia samochodu

Dość często zdarza się, że podatnik w trakcie użytkowania samochodu w firmie dokonuje zmiany sposobu jego wykorzystania. Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu może spowodować zmianę prawa do odliczania podatku VAT związanego z nabyciem tego samochodu ...

Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia samochodu

Zmiana zasad składania VAT-26

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany. Termin ten od 1 października 2021 r. ulegnie zmianie ...

Zmiana zasad składania VAT-26

Zasady rejestracji w systemie e-TOLL

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przewoźnicy muszą dokonać rejestracji w nowym systemie, bowiem viaTOLL zostanie wygaszony z końcem września 2021 r.

Zasady rejestracji w systemie e-TOLL

Siedem dni na złożenie VAT-26, aby odliczyć cały podatek

Dyrektor KIS rozpatrywał kwestie odliczenia VAT związanego z wydatkami eksploatacyjnymi i nabyciem paliwa do samochodu. Organ wskazał, że pełne odliczenie VAT jest możliwe po złożeniu VAT-26. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu podatnik powinien złożyć nową deklarację z aktualnymi danymi. Termin na złożenie deklaracji ...

Siedem dni na złożenie VAT-26, aby odliczyć cały podatek

Odliczanie VAT od paliwa do samochodów

Od kwietnia 2014 r. wprowadzono generalną zasadę, w myśl której odlicza się 50% kwoty podatku VAT zawartego w cenie nabywanego paliwa, oleju napędowego lub gazu ...

Samochód a VAT 2011 - 2012

W okresie 2011-2012 nie ma możliwości nabycia samochodu na preferencyjnych zasadach obowiązujących od roku 2004, a potwierdzonych wyrokiem w sprawie Magoora ...

Wzór Lisaka - Samochód a VAT

Wzór Lisaka: Rozliczenia VAT związane z zakupem, sprzedażą i użytkowaniem samochodu przez podatnika VAT. Temat odliczania podatku naliczonego wynikającego z wydatków na rzecz samochodu w firmie od dawna jest tematem pełnym niewiadomych. Wciąż zadawane są te same pytania, wciąż pojawiają się wątpliwości. Nie ma tu znaczenia zmiana ustawy o VAT, ponieważ temat ciągle pozostaje ten sam...

Samochody z kratką - Samochód a VAT

Zarówno przy zakupie pojazdu, przy jego wytworzeniu, leasingu, zakupie paliw ustawodawca przewidział wyjątki od reguły, jaką jest ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT. Wyjątki te związane są z cechami pojazdu...