Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Samochód a VAT 2011 - 2012

23.12.2010 10:00 (aktualizacja: )

W okresie 2011-2013 nie ma możliwości nabycia samochodu na preferencyjnych zasadach obowiązujących od roku 2004, a potwierdzonych wyrokiem w sprawie Magoora.

Zasady przejściowe na te lata nie będą wprowadzone bezpośrednio do ustawy o VAT, wynikać będą z przepisów nowelizujących.

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, stanowi 60 %:


Sprawdź ofertę kredytów samochodowych

 
 • kwoty podatku z tytułu nabycia określonej w fakturze lub
 • kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 • kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca
 • kwoty z tytułu importu pojazdu, przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty wynikającej z dokumentu celnego,

- nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Dla osób korzystających z pojazdu na zasadzie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Jednak suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Uwaga: okres przejściowy w leasingu

Okres przejściowy dotyczy samochodów użytkowanych na zasadach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – które zostały zawarte jeszcze w roku 2010.

Jeśli:

 • zawrzesz umowę najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze w 2010 r. (nie później niż 31 grudnia 2010 r.),
 • w 2010 r. przysługiwałoby ci pełne prawo odliczenia podatku VAT z tytułu takiej umowy,
 • zgłosisz zawarcie umowy do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2011 r.

- z rat płaconych w 2011 r. odliczasz będziesz nadal 100% podatku VAT.

Pełne odliczenie dotyczy tylko rat leasingowych, nie dotyczy natomiast nabywanego po 2010 r. paliwa silnikowego, oleju napędowego lub gazu do takich pojazdów. Odliczenia w tym zakresie się nie stosuje.

Zasadę pełnego odliczenia podatku VAT przy zakupie zastosować należy do:

 • pojazdów innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (samochód inny niż osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t nie daje pełnego prawa odliczenia VAT) a także
 • pojazdów samochodowych (osobowych i innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. włącznie) mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 • pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których część do przewozu ładunków jest dłuższa od części do transportu osób (miejscem podziału jest trwała przegroda, ściana), długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 
 • pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 • pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi o przeznaczeniach specjalnych

 

Lp.Rodzaj pojazdu specjalnego
1.Agregat elektryczny / spawalniczy
2.Bankowóz
3.Do prac wiertniczych
4.Koparka, koparkospycharka
5.Ładowarka
6.Do oczyszczania dróg
7.Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
8.Pomoc drogowa    
9.Do zimowego utrzymania dróg
10.Żuraw samochodowy
11.Pogrzebowy
 • pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 • przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
  • odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
  • oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

W stosunku do powyższych pojazdów podatnik ma również prawo odliczać podatek VAT od nabywanego paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu.

Potwierdzenie badaniem

Stwierdzenie prawa pełnego odliczenia podatku VAT następuje na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Uwaga

Z pewnością spełnienie samych założeń ustawowych bez posiadania wpisów do dowodu rejestracyjnego i dodatkowego badania nie będzie przez Urzędy Skarbowe interpretowane jako warunek wystarczający dola pełnego odliczenia VAT. Tym niemniej dotychczas występowały orzeczenia i interpretacje pozwalające na pełne odliczenie ze względu na sam fakt spełnienia powyższych warunków, bez konieczności posiadania dodatkowych badań.

Zmiany konstrukcyjne pojazdu

Gdy w samochodzie uprawniającym do odliczenia VAT zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań odliczenia, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. Chodzi tu przede wszystkim o modyfikację w postaci usunięcia siedzeń, trwałej przegrody oddzielającą części towarowe i osobowe pojazdu.

Modyfikacja dotyczy całego okresu korzystania z pojazdu (tzn. do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego). Zatem nie można w ogóle ingerować w konstrukcję pojazdu, nawet po okresie 12 miesięcy – tak jak to miało miejsce dotychczas.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-12-2010
 • data modyfikacji: 01-06-2015