Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Odliczanie VAT od paliwa do samochodów

09.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

Od kwietnia 2014 r. wprowadzono generalną zasadę, w myśl której odlicza się 50% kwoty podatku VAT zawartego w cenie nabywanego paliwa, oleju napędowego lub gazu.

Warunkiem jest, by paliwo to wykorzystywane było do celów opodatkowanych podatkiem VAT. Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek obowiązujący do 30 czerwca 2015 r. Do tej daty odliczenia nie można stosować w przypadku paliw wykorzystywanych przy użytkowaniu niezgłoszonych na druku VAT-26:

 • samochodów osobowych;
 • innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Ograniczenie do 30 czerwca 2015 r. nie dotyczy pojazdów pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

>>> Zmiany od 1 lipca 2015: Czerwcowe faktury za paliwo w rozliczeniu w lipcu <<<


Uwaga!

Po złożeniu pojazdu na druku VAT-26 dopuszczalne jest odliczenie paliwa. W takim przypadku jednak podatnik, który dokona zgłoszenia, zarówno samochodu osobowego, jak i innego pojazdu osobowego, uprawniony będzie do odliczenia 100% podatku VAT.

Od powyższej zasady istnieją wyjątki, pozwalające albo na pełne odliczenie – czyli 100% kwoty VAT z faktury, albo nie pozwalające na odliczenie w ogóle.

Uwaga!

Podatnik, który nie zgłosi samochodu osobowego lub innego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t na VAT-26 z odliczenia 50% VAT do końca czerwca 2015 r. nie skorzysta.

Pozostałe po odliczeniu 50% wartości podatku VAT, a do czerwca 2015 – również 100% podatku, którego odliczyć nie można, co do zasady podatnik zaksięguje w kosztach podatkowych (KRiR). W jednostkach, w których prowadzi się rozliczenie ryczałtem, podatek przepada.

 

100% odliczenia VAT za paliwo

Pełne odliczenie (100% VAT zawartego w cenie paliwa, oleju napędowego lub gazu) możliwe jest od kwietnia 2014 r. w przypadku:

 • Pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t – nie zgłaszanych na VAT-26,
 • Pojazdów zgłoszonych na VAT-26 – zarówno samochodów osobowych, jak i innych niż osobowe pojazdów samochodowych w stosunku do których prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu oraz których sposób wykorzystywania zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • Pojazdów przeznaczonych do odprzedaży, sprzedaży, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika,
 • Pojazdów specjalnych, do których zaliczyć należy:
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  • pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
   • agregat elektryczny/spawalniczy,
   • do prac wiertniczych,
   • koparka, koparko-spycharka,
   • ładowarka,
   • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
   • żuraw samochodowy
   • bankowóz
   • pojazd pogrzebowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym,

 • pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie

Uwaga!

Nie ma możliwości odliczenia pełnego VAT od pojazdów samochodowych (DMC do 3,5t) z dwoma rzędami siedzeń bez zgłoszenia na VAT-26 oraz bez prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów.

Brak prawa odliczenia

Bez odliczenia VAT pozostają wydatki na paliwo, olej napędowy oraz gaz:

 • do czerwca 2015 r. – do samochodów osobowych oraz innych niż osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej wagi wskazanej na początku strony, które nie zostały zgłoszone na VAT-26 i nie prowadzi się dla nich ewidencji przebiegu pojazdu,
 • do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie dla celów zwolnionych z podatku VAT lub dla celów nie podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 09-05-2014
 • data modyfikacji: 01-06-2015