Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku?

Iwona Maczalska

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie podnoszące wynagrodzenie minimalne od stycznia 2024 roku do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca do kwoty 4300 zł. Są to jednak nadal kwoty brutto. Jaka zatem kwota netto zostanie wypłacona pracownikom w 2024 roku? Jakie wysokości przelewów zobaczą pracownicy na swoich kontach bankowych?

» Będzie podwójny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Jest projekt Rządu

W czwartek 14 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku. Oznacza to, że już oficjalnie od stycznia 2024 roku płaca minimalna osiągnie kwotę 4242 zł brutto, a od 1 lipca 4300 zł brutto. Ile podwyżki otrzymają pracownicy zarabiający pensje minimalne w 2024 roku?

Płaca minimalna 2024. Jaka kwota wynagrodzenia trafi na konto pracownika?

Źródło: shutterstock

Jaka pensja minimalna w 2024 roku? Różnica między kwotą netto a brutto

W myśl przyjętego 14 września rozporzadzenia pensja minimalna od stycznia 2024 roku osiągnie kwotę 4242 zł, natomiast od lipca 2024 roku 4300 zł. Zmienią się również stawki godzinowe, które w 2024 roku osiągną kolejno 27,70 zł z początkiem roku oraz 28,10 zł od 1 lipca. Kwoty wymienione w rozporządzeniu są jednak wyłącznie kwotami brutto. Oznacza to, że pracownik nie zobaczy 4242 zł / 4300 zł na swoim koncie. Do jego rąk trafią pensje w kwocie netto, obniżonej o należny podatek PIT oraz składki ZUSIle zatem wyniesie kwota netto wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku?

» Bezplatny kalkulator wynagrodzeń

Płaca minimalna 2024 - jaka kwota netto trafi na konto pracowników?

Pierwsza podwyżka płacy minimalnej nastąpi z dniem 1 stycznia 2024 roku. Tego dnia wzrośnie ona z kwoty 3600 zł brutto (od 1 lipca 2023) do kwoty 4242 zł brutto. Na kolejną podwyżkę pracownicy poczekają do 1 lipca 2024 roku. Wówczas płaca minimalna wzrośnie ponownie – tym razem z kwoty 4242 zł brutto do 4300 zł brutto. Ile faktycznie zyskają pracownicy z płacą minimalną?

 

Szczegółowe kwoty netto, które trafią na konta pracowników wskazuje poniższa tabela:

 

Rodzaj składekWynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2024Wynagrodzenie minimalne od 1 lipca 2024
Wysokość pensji minimalnej4.242 zł4.300 zł
Emerytalna414,02 zł419,68 zł
Rentowa63,63 zł64,50 zł
Chorobowa103,93 zł105,35 zł
Zdrowotna329,44 zł333,94 zł
Zaliczka na podatek PIT109 zł115 zł
Pensja netto do wypłatyod 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku - 3 221,98 złod 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku -3 261,53 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Powyższe wyliczenia wskazują na to, że od 1 stycznia 2024 roku na konta pracowników zarabiających pensję minimalną trafi kwota około 3 221,98 zł. Kwota ta ulegnie podwyższeniu od 1 lipca do kwoty netto 3261,53 zł. 

 

440 zł podwyżki netto od stycznia, kolejne 40 zł od lipca 2024 roku

Skoro znamy wynagrodzenie minimalne netto obowiązujące od lipca 2023 roku oraz wynagrodzenie netto, jakie będzie wypłacane już po nowym roku, możemy obliczyć jaką podwyżkę w 2024 roku uzyskają pracownicy. Okazuje się, że mogą oni liczyć na kwotę 438,12 zł. Od lipca 2023 roku na ich konta trafia bowiem wynagrodzenie minimalne rzędu 2 783.86 zł, a od stycznia będzie trafiało 3 221,98 zł. 

Kolejna podwyżka będzie miała miejsce z początkiem lipca. Wówczas wynagrodzenia minimalne wzrosną o kolejne 58 zł brutto, co da podwyżkę rzędu 39,55 zł. 

 

Minimalna stawka godzinowa dla pracowników na umowach cywilnoprawnych

Stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego nie jest skierowana do wszystkich zatrudnionych. W myśl obowiązujących przepisów skorzystają z niej pracownicy świadczący pracę na podstawie umów zleceń (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz pracownicy wykonujący pracę na podstawie umów o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów wraz z wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku, wzrośnie też stawka godzinowa. Będzie ona wynosiła:

  1. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – 27,70 zł,
  2. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – 28,10 zł.

Więcej o tym w artykule ,,Stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego 2024. Dla kogo i w jakiej wysokości?".

Płaca minimalnaWynagrodzeniaZUSPodatek PIT