Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższy limit dla działalności nierejestrowanej na 2023 rok

Katarzyna Sudaj 02.11.2022 08:34 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie dwukrotnie wynagrodzenie minimalne, co powoduje również wzrost limitu przychodu należnego dla działalności nierejestrowanej. W nowym roku bez konieczności rejestracji własnej działalności gospodarczej będzie zarabiać więcej.


Źródło: shutterstock.com

W 2022 roku płaca minimalna wynosi 3.010 zł. Już od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3.490 zł, a po pół roku nastąpi kolejna podwyżka do poziomu 3.600 zł.

Działalność nierejestrowana jest działalnością wykonywaną przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dlatego limit dla działalności nierejestroanej wzrośnie z 1505 zł do 1745 zł/mc w pierwszym półroczu 2023 roku i 1800 zł/mc w drugim półroczu 2023.

Limit działalności nierejestrowanej
2021 r.1400 zł przychodu miesięcznie
2022 r.1505 zł przychodu miesięcznie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.1745 zł przychodu miesięcznie
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.1800 zł przychodu miesięcznie


Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Czy w 2023 roku jest szansa na wzrost limitu do 100% płacy minimalnej?

W drugiej połowie września br. opublikowano projekt z 17 września 2022 r. ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W Art. 16. tego projektu czytamy o planowanych zmianach w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2015 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570). Art. 5 ust. 1 ma otrzymać brzmienie: „1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”.

Limit działalności nierejestrowanej - przy zapowidanej zmianie przepisów
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.3010 zł przychodu miesięcznie
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.3600 zł przychodu miesięcznie


Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

[aktualizacja 23 listopada br.]: 16 listopada br., po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

[aktualizacja 12 grudnia br.]: 7 grudnia br. opublikowano sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, w którym zaleca przyjąć ustawę w brzmieniu interesującego nas fragmentu:

Art. 17. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2015 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”.

A od kiedy? Bo nie od 1 stycznia 2023 r. Te przepisy planuje się wprowadzić z opóźnieniem, dopiero od 1 lipca 2023.

Pozostaje czekać na dalszy przebieg procesu legislacyjnego.

Działalność nierejestrowanaPłaca minimalna