Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

O ile wzrośnie limit dla działalności nierejestrowanej w lipcu 2023?

Katarzyna Sudaj

W pierwszym półroczu limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1745 zł miesięcznie i jest równy połowie wynagrodzenia minimalnego. Od 1 lipca 2023 roku będzie on wyższy na pewno, ale o ile dokładnie? Czy zostanie podniesiony do 75 proc. najniższej płacy? Sprawdzamy.

Działalność nierejestrowana to sposób na uniknięcie składek ZUS

Już we wrześniu 2022 roku pojawiały się zapowiedzi, że limit dla działalności nierejestrowanej zostanie podniesiony do kwoty równej 100% wynagrodzenia minimalnego. Jednak z hucznych zapowiedzi i pierwotnego projektu ustawy już pod koniec roku pozostało tylko 75% płacy minimalnej. I nie od 1 stycznia 2023, a dopiero od połowy 2023 roku. Czy aby na pewno?

Jaki będzie limit dla działalności nierejestrowanej w 2023 roku?
Źródło: shutterstock.com

Będzie można zarobić więcej bez zakładania firmy. Więcej znaczy ile?

Osoby fizyczne, które wykonują działalność spełniającą warunki działalności nierejestrowanej, z pewnością będą mogły od lipca 2023 roku zarobić więcej. Choćby dlatego, że ponownie wzrośnie płaca minimalna - po pół roku nastąpi kolejna podwyżka do poziomu 3.600 zł.

Działalność nierejestrowana jest działalnością wykonywaną przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dlatego limit dla działalności nierejestroanej wzrośnie z obecnych 1745 zł/mc w pierwszym półroczu 2023 roku do 1800 zł/mc w drugim półroczu 2023.

Limit działalności nierejestrowanej
2022 r.1505 zł przychodu miesięcznie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.1745 zł przychodu miesięcznie
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.1800 zł przychodu miesięcznie

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Co z podniesienie limitu do 75% płacy minimalnej?

W Sejmie cały czas czeka projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.  Czeka już od grudnia 2022 rok w takim brzmieniu:

Art. 17. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2015 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”.

Rozliczenie PIT za 2022 roku z działalności nierejestrowanej, o czym trzeba pamiętać?

Pozostaje czekać i obserwować dalszy przebieg procesu legislacyjnego. 27 stycznia 2023 r. ustawę z Sejmu przekazano do Senatu i do Prezydenta. 22 lutego br. Senat zajął stanowisko, opowiadając się za odrzuceniem tej ustawy w całości. Następnie ustawę skierowano ponownie do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Od 23 lutego cisza.

Gdyby jednak zmiana przepisów miała miejsce, to od 1 lipca 2023 roku zamiast limitu przychodu 1800 zł miesięcznie, można byłoby liczyć na wzrost do 2700 zł. Trzeba czekać na decyzję ustawodawcy.

 

Limit działalności nierejestrowanej - przy zapowidanej zmianie przepisów - 75% płacy minimalnej
od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.2.700 zł przychodu miesięcznie

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

 

Działalność nierejestrowanaPodatki 2023Płaca minimalna