Działalność nierejestrowana w okresie zawieszenia

Łukasz Wieszczeczyński

Po zawieszeniu działalności gospodarczej dopuszczalne jest prowadzenie działalności nierejestrowanej, tzn. takiej, w której przychody nie przekraczają miesięcznie połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taka wartość przychodów, również zbieżnych co do ich pochodzenia z przedmiotem działalności, nie zmusza do jej odwieszenia. Przychodów nie traktuje się jako pochodzących z działalności gospodarczej lecz ze źródła – inne źródła przychodów. Podatek płaci się według zasad ogólnych, niezależnie od zgłoszenia formy opodatkowania zawieszonej działalności.

 

Zawieszenie działalności a późniejsza ulga na start

Ulga w ZUS „na start” możliwa jest do wykorzystania m.in. po 60 miesiącach od dnia zawieszenia działalności. Przedsiębiorca, który przez ten okres zawiesił firmę, może ponownie korzystać z ulgi po okresie zawieszenia.

Dopuszczalnym jest sytuacja, w której przedsiębiorca przez 6 miesięcy prowadzi działalność, zawiesza ją na 60 miesięcy, odwiesza ją – po czym ponownie korzysta przez 6 miesięcy z ulgi.

Działalność nierejestrowanaZawieszanie firmy