Zawieszanie firmy

Zawieszenie działalności na czas pandemii

Przedsiębiorca nie zawsze musi decydować się na ostateczny krok i zamykać biznes, istnieje bowiem jeszcze możliwość zawieszenia funkcjonowania firmy. Kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać? Jakie korzyści daje zawieszenie? Czy przedsiębiorca musi wypełniać jakieś obowiązki w tym czasie?

Zawieszenie działalności na czas pandemii

Zawieszenie działalności gospodarczej w czasie Covid-19

Epidemia koronawirusa spowodowała spadek przychodów wielu przedsiębiorców. Przez wyłączenie z możliwości działalności i przestoje ucierpiało bardzo wielu przedsiębiorców. Pomimo wsparcia jakie płynie w ramach tarcz antykryzysowych wielu przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności ...

Zawieszenie działalności gospodarczej w czasie Covid-19

Zmiany w transakcjach handlowych

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Na jej mocy ulegnie zmianie szereg obecnie obowiązujących przepisów, a ponadto zostaną wprowadzone nowe rozwiązania i instytucje. Nowelizacja obejmie zasady naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, których wyłącznymi stronami są m.in. przedsiębiorcy, a także ...

Zmiany w transakcjach handlowych