Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Od kiedy liczyć 6-miesięczny okres zwolnienia z ZUS?

Iwona Maczalska 20.04.2018 09:00 (aktualizacja: )

Od 30 kwietnia zacznie obowiązywać tzw. ulga na start dla młodych przedsiębiorców. Wielu przedsiębiorców ma jednak wątpliwości od kiedy liczyć 6-miesięczny zwolnienia z ZUS.

Ulga na start - od kiedy liczyć 6-miesięczny okres zwolnienia z ZUS?

Ulga na start - od kiedy liczyć 6-miesięczny okres zwolnienia z ZUS? / YAY foto

30 marca 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano szereg ustaw w ramach tzw. Konstytucji Biznesu. Jedną z nich jest ustawa Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 650), regulująca zasady funkcjonowania tzw. ulgi na start. Ulga ta choć bardzo wyczekiwana przez przedsiębiorców budzi ostatnio wiele wątpliwości.

<< Ulga na start - sprawdź, ile faktycznie zyskasz korzystając z ulgi >>

Ulga na start dla kogo?

W myśl przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców ulga na start gwarantować będzie zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać przez kolejne 2 lata z obecnie obowiązującego tzw. ,,małego ZUS-u”. To nie wszystko z ulgi na start mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy.

UWAGA! Ulga na start dotyczy wyłącznie zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi nadal będą zobowiązani do zapłaty składki zdrowotnej w pełnej wysokości.

Od kiedy liczyć 6 miesięcy ulgi na start?

Wielu użytkowników zgłasza nam, swoje wątpliwości co do ich faktycznego prawa do skorzystania z tzw. ulgi na start. To niektóre z nich:

Źródło: PIT.pl

Większość udzielonych komentarzy dotyczy różnicy pomiędzy datą założenia działalności gospodarczej a terminem 30 kwietnia – a więc datą wejścia w życie ustawy regulującej zasady korzystania z ulgi na start.

Pojawiają się pytania, czy 6-miesięczny termin ulgi na start liczyć należy od dnia zgłodzenia działalności w CEiDG, jej faktycznego rozpoczęcia, czy może zrealizowania pierwszej czynności w ramach działalności gospodarczej?

Odpowiedź na te pytania znaleźć można w uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo Przedsiębiorców. Projektodawcy napisali w nim bowiem, że ,,Okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej”.

Oznacza to, że termin 6 miesięcy zwolnienia ze składek ZUS społecznych w ramach ulgi na start liczyć należy nie od dnia zgłoszenia działalności w CEiDG, czy od dnia jej rozpoczęcia, lecz od dnia zrealizowania pierwszej czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym przez pierwszą czynność rozmieć należy pierwsze działalnie, aktywność jaka odbyła się w ramach działalności gospodarczej, a wiec m.in. podpisanie pierwszej umowy, czy to z kontrahentem, czy np. na wynajem lokalu, a także uzyskanie pierwszego przychodu, bądź kosztu.

60 miesięcy od dnia zamknięcia czy zawieszenia działalności gospodarczej?

Prawo do skorzystania z ulgi na start posiada nie tylko przedsiębiorca, który po raz pierwszy zakłada działalność gospodarczą. Z ulgi tej skorzystać mogą również przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy. Oznacza to, że 60-miesięczny okres mający wpływ na przywrócenie prawa do ulgi na start, w przypadku przedsiębiorców, którzy w pierwszej kolejności dokonali zawieszenia działalności na okres 24 miesięcy, a następnie dokonali jej zamknięcia liczyć należy nie od daty faktycznego zamknięcia działalności, lecz od jej zawieszenia.

Iwona Maczalska, PIT.pl