Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

Pomoc eksperta

ZUS


Składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2015 roku
 

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2015 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 154,61 zł 167,47 zł 279,41 zł 12,86 zł
01-12.2015 01-12.2015 01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.*
525,00 zł 3104,57 zł 525,00 zł 102,48 zł 42,00 zł 12,86 zł 10,13 zł 279,41 zł 12,86 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).

 

446,88 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

434,02 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)


Składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2014 roku

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2014 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 148,43 zł 160,78 zł 270,40 zł 12,35 zł
01-12.2014 01-12.2014 01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent.  Chor. Wyp.*
504,00 zł 3004,48 zł 504,00 zł 98,38 zł 40,32 zł 12,35 zł 9,73 zł 270,40 zł 12,35 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2014r.: 1680,00 zł).

 

418,83 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

431,18 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Dotyczy to osób, które podjęły działalność gospodarczą najwcześniej 25 sierpnia 2005r., czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Liczy się jednak nie data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności, która powinna być zgodna z datami w deklaracjach zgłoszeniowych ZFA, ZPA, ZUA.

Przedsiębiorcy mogą zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe i rentowe, jednak mają prawo do niezwykle taniego startu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

"Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Art. 18a. 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej."

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Bezpłatny program PIT wypełni za ciebie deklaracje za 2014.
Skorzystaj z przysługujących ci w roku 2014 ulg i odliczeń.


Komentarze

Autor: gosia (28-01-2015 14:18:58)
Temat: ZUS
moim zdaniem przy umowie o pracę tylko zdrowotne na działalności...pokaż całą treść
moim zdaniem przy umowie o pracę tylko zdrowotne na działalności zwiń
Autor: Katarzyna (08-01-2015 17:16:31)
Temat: ZUS
Witam, jestem zarejestrowana na pół etatu i dodatkowo prowadzę działalność. Płace około 400 zł ulgowego zusu, czy nie powinnam płacić tylko składki zdrowotnej?...pokaż całą treść
Witam, jestem zarejestrowana na pół etatu i dodatkowo prowadzę działalność. Płace około 400 zł ulgowego zusu, czy nie powinnam płacić tylko składki zdrowotnej? zwiń
Autor: Małgorzata (29-12-2014 14:01:18)
Temat: nowa firma - zus
miałam zarejestrowaną firmę w latach 2006 - 2011 potem została zawieszona i następnie w 2013 zlikwidowana czy obecnie jak od stycznia zakładam nową firmę mogę mieć prawo...pokaż całą treść
miałam zarejestrowaną firmę w latach 2006 - 2011 potem została zawieszona i następnie w 2013 zlikwidowana czy obecnie jak od stycznia zakładam nową firmę mogę mieć prawo do niższego ZUS przez 24 miesiące?zwiń
Autor: Monika K. (13-10-2014 13:31:59)
Temat: Umowa zlecenie
Czy Art. 18a. 1. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy w pkt 2) również umów zleceń?
Autor: karolina (06-10-2014 14:37:13)
Temat: pilne ZUS na początek
Czy w sytuacji gdy pracuje obecnie na umowę o pracę w zawodzie mogę ubiegać się o niższy ZUS przy otwarciu własnej działalności gospodarczej pracując dalej w...pokaż całą treść
Czy w sytuacji gdy pracuje obecnie na umowę o pracę w zawodzie mogę ubiegać się o niższy ZUS przy otwarciu własnej działalności gospodarczej pracując dalej w tym samym zawodzie ?zwiń
Autor: Zespół PIT.pl (20-08-2014 09:58:08)
Temat: do Tomasz Pucek
Panie Tomaszu, odpowiedź na Pana pytanie znajduje się na stronie http://www.pit.pl/odpowiedz/zus-dla-nowych-firm-po-uplywie-24-miesiecy,39584.html. W razie dalszych wątpliwości prosimy o składanie zapytań na stronie http://www.pit.pl/pytanie/index.php?poziom=0&no_newsletter=1.
Autor: Tomasz Pucek (08-08-2014 18:58:17)
Temat: ZUS dla nowych firm
po minięciu 24 miesięcy płacenia niższego ZUS, czy trzeba coś wypełnić w Zus czy można automatycznie przej na stawkę "ZUS przedsiębiorców 987,39 zł - Suma składek bez...pokaż całą treść
po minięciu 24 miesięcy płacenia niższego ZUS, czy trzeba coś wypełnić w Zus czy można automatycznie przej na stawkę "ZUS przedsiębiorców 987,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy) "zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj