Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Składki ZUS w zawieszonej działalności

Łukasz Wieszczeczyński

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej są dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Składając CEIDG-1 przedsiębiorca nie składa dodatkowych druków. Na podstawie CEiDG-1 ZUS samodzielnie wyrejestrowuje z ubezpieczeń, przygotowując:

  1. płatnika składek - formularz ZUS ZWPA,
  2. z ubezpieczeń - formularz ZUS ZWUA,
  3. z ubezpieczeń osoby współpracującej z przedsiębiorcą - formularz ZUS ZWUA,
  4. członków rodziny przedsiębiorcy - formularz ZUS ZCNA,
  5. członków rodziny osoby współpracującej z przedsiębiorcą - formularz ZUS ZCNA.

W przypadku zarejestrowanych w KRS na postawie KRS-Z62 przygotowany zostanie za przedsiębiorcę formularz ZUS ZWPA dotyczący wyrejestrowania spółki. Natomiast wspólnik spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi samodzielnie dostarczyć do ZUS formularz:

  • ZUS ZWPA,
  • ZUS ZWUA,
  • ZUS ZCNA.

Jeśli zawieszenie obejmuje całe miesiące – to za pełne miesiące okresu zawieszenia nie trzeba składać dodatkowo żadnych formularzy (chyba że w działalności pozostają osoby zatrudnione, np. pozostający za urlopie macierzyńskim, przywrócone do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego itp.). Gdy zawieszenie obejmuje niepełne okresy – za okres prowadzenia działalności sprzed zawieszenia należy złożyć standardowo formularze (np. ZUS DRA, imienne raporty miesięczne ZUS RCA).

Zawieszenie działalności w okresie korzystania z ulgi na start w ZUS (pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) oraz w okresie tzw. małego ZUS (kolejne 24 miesiąca funkcjonowania firmy) nie wydłuża czasu, przez które te uprawnienia przysługują przedsiębiorcy. W efekcie w okres 6 miesięcy lub 24 miesięcy ulg, wlicza się czas, przez która działalność byłaby zawieszona.

 

Działalność nierejestrowana w okresie zawieszenia, odwieszenie a ZUS

Zawieszanie firmyZUS