Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Podatek dochodowy od przychodów z działalności nierejestrowanej

Łukasz Wieszczeczyński

Przychody z działalności nierejestrowanej pozostają opodatkowane według zasad ogólnych. Nie można ich rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej.

W efekcie działalność nierejestrowana:

  • jeżeli stanowiłaby jedyne źródło przychodów podatnika to przy maksymalnym dopuszczalnym przychodzie i braku jakichkolwiek kosztów jego uzyskania – wygenerować mogą 1050 zł miesięcznie i 12600 zł rocznie i po zastosowaniu kwoty wolnej od podatku – podatek z tytułu jej prowadzenia wyniesie maksymalnie 1712 zł rocznie (12.600 x 18% minus kwota zmniejszająca podatek),
  • jeżeli będzie dodatkowym źródłem zarobków – wpłynie na łączną wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej (wpłynie również na zastosowanie określonej wysokości kwoty zmniejszającej podatek). Może być np. tak, że uzyskując przychód z umowy zlecenie z dochodem 85.500 zł rocznie podatnik prowadząc działalność nierejestrowaną będzie musiał dodać dochody z tej działalności i w efekcie przekroczy I próg podatkowy – i będzie zmuszony zapłacić podatek według stawki 32%.

W działalności nierejestrowanej opodatkowany jest dochód (chociaż nie wskazano szczególnego katalogu kosztów związanych z działalnością kwalifikowanych obniżających przychód podatnika), a zatem możliwe jest wykazanie ponoszonych kosztów uzyskania przychodu. Należy je dokumentować dowodami imiennymi, w których podane będą imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy. PESEL nie jest obowiązkowym elementem takiego dokumentu. Nie ma ściśle określonej, jednolitej listy kosztów uzyskania przychodów. Należy kierować się zasadą, że przychód mogą obniżyć koszty uzasadnione, pośrednio lub bezpośrednio związane z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Przychody z działalności nierejestrowanej zalicza się do tzw. innych źródeł przychodów i w ramach tego źródła ujmuje w rocznej deklaracji podatkowej. W sytuacji, w której w trakcie miesiąca dochodzi do przekroczenia limitu przychodów w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia:

  • uznaje się, że podatnik, poczynając od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie siedmiu dni od dnia przekroczenia limitu – poczynając od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu siedmiu dni - uzyskuje przychody z działalności gospodarczej,
  • przychody osiągnięte w okresie od dnia, w którym przekroczono limit do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie siedmiu dni od dnia przekroczenia limitu kwotowego – do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu siedmiu dni, zalicza się do przychodów z innych źródeł – nie kwalifikuje się ich jeszcze jako pochodzące z prowadzenia firmy.

Zaliczki na podatek opłacać należy według stawki 18%.

Działalność nierejestrowana a ZUS