Stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego 2024. Dla kogo i w jakiej wysokości?

Iwona Maczalska

To już pewne. W styczniu 2024 roku zmieni się wynagrodzenie minimalne a wraz z nim stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego. Kto skorzysta z minimalnej stawki godzinowej oraz w jakiej wysokości będzie występowała w 2024 roku?

» Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku?

Rada Ministrów przyjęła 14 września rozporządzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Wskazuje ono na to, że w przyszłym roku, podobnie jak w 2023, kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie dwa razy w trakcie roku. Podwójna podwyżka dotyczyć też będzie stawki godzinowej. Kto z niej skorzysta i w jakiej wysokości?

Minimalna stawka godzinowa 2024

Źródło: shutterstock

» Wynagrodzenie minimalne 2023/2024

Minimalna stawka godzinowa 2024

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów wraz z wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku, wzrośnie też stawka godzinowa. Będzie ona wynosiła:

  1. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – 27,70 zł,
  2. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – 28,10 zł.
Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
4.300,00 zł28,10 zł01.07.2024
4.242,00 zł27,70 zł01.01.2024 
3.600,00 zł23,50 zł01.07.2023
3.490,00 zł22,80 zł01.01.2023
3.010,00 zł19,70 zł01.01.2022

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Warto pamiętać, że wskazane kwoty są kwotami brutto, które podlegają składkom ZUS oraz podatkowi PIT. Kwota netto stawki godzinowej będzie zatem mniejsza niżeli wskazana powyżej kwota brutto.

 

Dla kogo minimalna stawka godzinowa w 2024 roku?

Stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego nie jest skierowana do wszystkich zatrudnionych. W myśl obowiązujących przepisów skorzystają z niej pracownicy świadczący pracę na podstawie umów zleceń (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz pracownicy wykonujący pracę na podstawie umów o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,, Gwarancją otrzymywania stawki objęte zostały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do osób samozatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Płaca minimalnaWynagrodzeniaUmowa zlecenie