Pobierz e-pity 2022

Umowa zlecenie

Ekstra profity zleceniobiorcy w rozliczeniu podatkowym

Umowa zlecenia od lat stanowi najpopularniejszą z umów cywilnoprawnych. Zawarte w niej postanowienia coraz częściej oprócz wynagrodzenia za wykonanie zlecenia przewidują otrzymanie przez zleceniobiorców szeregu dodatkowych świadczeń mających zapewnić sprawną realizację zlecenia. Ich wartość należy prawidłowo ująć ...

Ekstra profity zleceniobiorcy w rozliczeniu podatkowym