Pobierz e-pity 2022

Wynagrodzenia

ZUS: Korzystniejsze zasady dorabiania do rent socjalnych

Od stycznia 2022 r. zmieniły się zasady zawieszania renty socjalnej w przypadku dorabiania do tego świadczenia. Obecnie są stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób pobierających rentę socjalną oznacza to, że ich świadczenie nie będzie zawieszane - przypomina ZUS ...

ZUS: Korzystniejsze zasady dorabiania do rent socjalnych

Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych

Pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika więcej niż pozwalają na to przepisy Kodeksu pracy. Ustawodawca określił w tym celu górne granice potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń. Ograniczenia te dotyczą jednak świadczeń o charakterze wynagrodzeniowym, egzekucja ...

Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych

Czy wynagrodzenie za pracę może być wypłacane w kryptowalutach?

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z nim potrzeby i oczekiwania pracowników. Jednym z takich zjawisk, zwłaszcza w branżach technologicznych i szeroko rozumianego IT, jest stale rosnące zainteresowanie walutami cyfrowymi. Pojawia się zatem pytanie, czy możliwe jest otrzymywanie wynagrodzenia za pracę właśnie w kryptowalutach?

Czy wynagrodzenie za pracę może być wypłacane w kryptowalutach?