Rozporządzenie ws. płacy minimalnej 2024. Rząd podał jej ostateczną wysokość

Iwona Maczalska

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie będzie obowiązywało w 2024 roku. Rozporządzenie to wskazuje kwoty ostateczne, które nie ulegną już zmianie. Ile zatem pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi w 2024 roku? Ile wyniesie pensja netto na rękę? Jak wzrosną koszty zatrudniania? Wyjaśniamy.

» Stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego 2024. Dla kogo i w jakiej wysokości?

W dniu 14 września Rada Ministrów uchwaliła ostateczną kwotę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na 2024 r. Podane stawki są ostateczne i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku oraz 1 lipca 2024 roku.

» Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy 2024

Ostateczne kwoty wynagrodzenia minimalnego 2024

Źródło: shutterstock

 

Płaca minimalna 2024. Stawki podane przez Rząd

W myśl zapisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów zapisów, pracodawca w 2024 roku będzie musiał zapłacić pracownikom następujące kwoty:

  • Od dnia 1 stycznia do 31 czerwca 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4242 zł. Stawka godzinowa osiągnie kwotę 27,70 zł,
  • Od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4300 zł. Stawka godzinowa osiągnie kwotę 28,10 zł.

Powyższe kwoty są kwotami brutto. Podlegają one obniżeniu o należne składki ZUS społeczne, składkę zdrowotną oraz podatek PIT.

 

Wynagrodzenie minimalne 2024. Ile wyniesie pensja netto na rękę?

Ponieważ wskazane powyżej kwoty to kwoty brutto, warto poznać wysokość pensji, jaka ostatecznie trafi na konto pracownika. Wyliczenia wskazują na to, że od 1 stycznia 2024 roku na konta pracowników zarabiających pensję minimalną trafi kwota około 3 221,98 zł. Kwota ta ulegnie podwyższeniu od 1 lipca do kwoty netto 3261,53 zł. Wszystkie obciążenia wynagrodzenia minimalnego 2024 wskazuje poniższa tabela:

 

Rodzaj składekWynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2024Wynagrodzenie minimalne od 1 lipca 2024
Wysokość pensji minimalnej4.242 zł4.300 zł
Emerytalna414,02 zł419,68 zł
Rentowa63,63 zł64,50 zł
Chorobowa103,93 zł105,35 zł
Zdrowotna329,44 zł333,94 zł
Zaliczka na podatek PIT109 zł115 zł
Pensja netto do wypłatyod 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku - 3 221,98 złod 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku -3 261,53 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Więcej o tym w artykule ,, Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku?”.

 

Wzrost płacy minimalnej 2024 = Wzrost kosztów zatrudnienia 2024

Podwyżka płacy minimalnej do kwoty 4242 zł brutto od stycznia 2024 roku i 4300 zł brutto od lipca 2024 roku, to bez wątpienia dobra informacja dla pracowników. Mniej zadowoleni będą pracodawcy u których każdorazowy wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost kosztów zatrudnienia. O ile wzrosną koszty zatrudniania pracowników na pensji minimalnej od stycznia i od lipca 2024 roku?

Pracodawca zatrudniający pracownika na pensji minimalnej, w związku z jego wzrostem od stycznia 2024 roku do kwoty 4242 zł brutto, poniesie koszt rzędu 5 110,76 zł. Jeszcze więcej zapłaci od lipca 2024 roku, kiedy to wynagrodzenie minimalne osiągnie pułap 4300 zł brutto. Wówczas koszt po stronie pracodawcy wzrośnie do kwoty 5 180,64.

Szczegóły wskazuje poniższa tabela:

Rodzaje obciążeń pracodawcy

Koszt zatrudniania na płacy minimalnej od 1 stycznia 2024

Koszt zatrudniania na płacy minimalnej od 1 lipca 2024

Składka emerytalna

414,02 zł

419,68 zł

Składka rentowa

275,73 zł

279,50 zł

Składka wypadkowa

70,84 zł

71,81 zł

Składka na FP

103,93 zł

105,35 zł

Składka na FGŚP

4,24 zł

4,30 zł

Kwota brutto wynagrodzenia minimalnego dla pracownika

4 242 zł

4 300 zł

Suma kosztów

5 110,76 zł

5 180,64 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Jak wskazuje powyższa tabela pracodawca zatrudniający pracownika na pensji minimalnej, ponosi znacząco wyższe koszty niżeli wypłata samego wynagrodzenia.  Zobowiązany jest on również opłacić szereg składek na ubezpieczenie społeczne pracownika.

Uwaga. Powyższe wyliczenia nie zakładają przekazywania części wynagrodzenia pracownika na PPK, czyli tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe. Jeżeli pracownik dołączył do PPK, to koszty jego zatrudniania będą większe o procent przekazanego wynagrodzenia na PPK ustalonego w zakładzie pracy.

Płaca minimalnaWynagrodzenia