Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o uldze prorodzinnej na dziecko urodzone w 2022 roku

Ewelina Czechowicz

Ulga prorodzinna to rodzaj ulgi podatkowej przysługującej podatnikom w związku z wychowywaniem dzieci. Ulga odliczana jest od podatku w zeznaniu rocznym składanym fiskusowi. Jak rozliczyć preferencje, kiedy dziecko urodziło się w trakcie 2022 roku? Jakie są kwoty odliczenia i kto może skorzystać z ulgi? – wyjaśniamy

Ulga prorodzinna na pierwsze dziecko

W sytuacji, kiedy podatnik został rodzicem, po raz pierwszy trzeba pamiętać, że ulga podatkowa na pierwsze dziecko jest limitowana wartością przychodu rodziców, limit ten wynosi 112 000 zł dla obojga rodziców.

Ulga za cały rok wynosi 1112,40 zł. W sytuacji, kiedy dziecko urodziło się np. w maju 2022 roku, podatnik odliczy ulgę od maja do grudnia. Ulga przysługuje od miesiąca, w którym urodziło się dziecko. Nie ma znaczenia dzień miesiąca narodzin dziecka, ponieważ ulgę rozliczamy za cały miesiąc.

8 ulg w PIT dla rodziców. Co możesz odliczyć? Jak obniżyć podatek? Rodziconomia - Bankier.pl

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi może skorzystać podatnik, który:

1) osiągnął dochody opodatkowane wg skali podatkowej

2) wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w 2022 roku kwoty:

a) 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy

w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),

b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą

dziecko,

c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim,

w tym również przez część roku;

3) wychowywał co najmniej dwoje dzieci w 2022 roku — bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o uldze prorodzinnej na dziecko urodzone w 2022 roku

Źródło: shutterstock

Ulga prorodzinna na dziecko urodzone w 2022 r. i starsze dzieci

W sytuacji, kiedy w 2022 roku podatnikowi urodziło się drugie dziecko, to za cały 2022 rok nie ma już limitu dochodu. Jeżeli zatem choć jeden dzień w roku podatnik posiadał dwoje dzieci, to przez cały rok nie musi sprawdzać limitu dochodu. 

Rodzaj odliczenia

Zasady stosowania ulgi w miesiącach

PIT-36

PIT-37

Ulga prorodzinna

1)      Ulga na pierwsze dziecko – wynosi 92,67 zł miesięcznie (w skali roku 1112,04 zł)

2)      Na drugie dziecko – ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie – w skali roku 1112,04 zł

3)      Na trzecie dziecko – ulga wynosi 166,67 zł – w skali roku 2000,04 zł

4)      Na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 225 zł na miesiąc – w skali roku 2 700 zł

x

x

 

Źródło: Opracowanie własne: PIT.pl 

Ulga prorodzinna nie tylko dla rodziców – preferencja przysługuje też opiekunom

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy je utrzymują i wliczają je do swojego rozliczenia podatkowego.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z ulgi prorodzinnej?

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, trzeba rozliczać się na skali podatkowej. Ulga prorodzinna nie przysługuje podatnikom opodatkowanym liniowo czy ryczałtowo.  Oprócz standardowego PIT-37 czy PIT-36 należy złożyć załącznik PIT/O w którym należy wykazać miesiące, w których sprawowana była opieka nad dzieckiem.

Ulga prorodzinna rozliczana wspólnie przez rodziców i osobno

Ulgę prorodzinną mogą rozliczyć zarówno małżonkowie rozliczający się wspólnie, jak i rodzice składający osobne zeznania podatkowe. W przypadku osobnych deklaracji rodzice muszą ustalić, w jakim zakresie rozliczają ulgę. Proporcje mogą być dowolne. W sytuacji, kiedy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, ulgę rozliczają po połowie.

Rozliczenie PIT za 2022 r. z ulgą 4+. Sprawdź, jak dostać większy zwrot podatku - PIT.pl

Ulga prorodzinna za 2022 rok – kwota odliczenia

Za 2022 rok podatnicy, którzy wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego,

sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywali ciążący na nim obowiązek alimentacyjny,  mogą odliczyć w stosunku do:

1) jednego dziecka – kwotę 92,67 zł za każdy miesiąc sprawowania opieki,

2) dwojga dzieci – kwotę 92,67 zł na każde dziecko,

3) trojga i więcej dzieci – kwotę

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Rodzice czy opiekunowie, przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych (po ½ przysługującej kwoty ulgi) lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji.

Ulga na dziecko przy zerowym podatku - PIT.pl

Ulga prorodzinna w e-Urzędzie

Rozliczając ulgę w e-Urzędzie skarbowym trzeba zachować czujność. Kiedy należy zmodyfikować PIT?

  1. W przypadku dzieci urodzonych w trakcie 2022 roku należy samodzielnie wpisać przysługującą ulgę
  2. W sytuacji zmiany formy opodatkowania przez rodziców należy sprawdzić, czy do zeznania dodała się ulga prorodzinna
  3. W sytuacji, kiedy dziecko uzyskało wyższy dochód niż 16 061,28 zł – wówczas rodzic traci prawo do ulgi – system KAS nie weryfikuje wysokości dochodów dziecka
  4. W sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 18 lat – w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 18 lat i kontynuuje naukę rodzice, mają prawo do ulgi prorodzinnej i muszą ją wpisać ręcznie, system KAS nie ma informacji o kontynuowaniu nauki przez dziecko
  5. Rodzice korzystają z niewykorzystanej ulgi prorodzinnej – w tym zakresie trzeba sprawdzić, czy Twój e-PIT poprawnie ustalił sumę składek ZUS i zdrowotnych

Ile razy można odliczyć ulgę prorodzinną?

Ulga prorodzinna jest możliwa do odliczania przez kolejne lata od roku, w którym urodziło się dziecko. Ważne są warunki do korzystania z ulgi. W przypadku jednego dziecka kryterium dochodowe rodziców. Następnie, jeżeli mamy więcej dzieci i nie  uzyskują one dochodu lub ich dochód nie przekracza kwoty 16 061,28 zł, możemy z ulgi korzystać przez kolejne lata. Kolejnym i ostatnim kryterium do odliczenia ulgi jest wiek dziecka. Ulga przysługuje do 18 roku życia dziecka lub 26 roku życia, kiedy dziecko kontynuuje naukę i nie uzyskuje wyższych dochodów niż 16 061,28 zł.  

Rozliczenie roczneUlga na dzieci