Rozliczenie PIT za 2022 r. z ulgą 4+. Sprawdź, jak dostać większy zwrot podatku

Ewelina Czechowicz

Rodzice co najmniej 4 dzieci po spełnieniu określonych warunków mają prawo do preferencyjnego rozliczenia się z fiskusem za 2022 rok. Kto i kiedy skorzysta z ulgi? Ile zyskają rodzice 4 i więcej dzieci? – wyjaśniamy

Ulga 4+ (zwana również ulgą na rodzin z czwórką i więcej dzieci) to ulga podatkowa, która przysługuje podatnikom mającym na utrzymaniu czwórkę lub więcej dzieci. W przypadku rozliczenia podatku dochodowego za rok 2022 podatnicy będą rozliczać ją po raz pierwszy.

Kto może skorzystać z ulgi 4+

Z ulgi 4+ skorzystają rodzice lub opiekunowie co najmniej czworga dzieci, którzy:

•       wykonywali władzę rodzicielską,

•       byli opiekunem prawnym dziecka, które z nimi mieszkało,

•       byli rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

•       a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywali ciążący obowiązek alimentacyjny albo byli rodzicem zastępczym.

PIT dla rodzica: Sprawdź, jak zyskać nawet 24 tysiące zł zwrotu - PIT.pl

Tu warto wskazać, że ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie. Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem dzieci: małoletnich, dorosłych, ale otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów oraz pełnoletnich uczących się dzieci do ukończenia 25. roku życia.

8 ulg w PIT dla rodziców. Co możesz odliczyć? Jak obniżyć podatek? Rodziconomia - Bankier.pl

Ulga 4+ przysługuje szerszej grupie rodziców

W przeciwieństwie do ulgi podatkowej na dzieci, którą mogą rozliczyć tylko osoby rozliczające się wg skali podatkowej ulgę 4+ może zastosować większa część rodziców. Tą nową preferencją objęto: Na czym polega

  •  przychody uzyskane na etacie,
  • przychody z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody, do których ma zastosowanie:

  1.  skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
  2. jednolita 5% (IP Box) albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
  3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Limit ulgi 4+

Ulga 4+ jest limitowana, limit dotyczy przychodów nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych). Dla dwojga rodziców (opiekunów prawnych) limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie,

To ważne!

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ograniczenia w zastosowaniu ulgi w przypadku dorosłych dzieci

W przypadku pełnoletnich dzieci ustawodawca nałożył ograniczenia w zakresie stosowania ulgi. Z ulgi podatnik nie skorzysta, jeśli dorosłe uczące się dzieci, do ukończenia 25. roku życia w roku podatkowym:

  • nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie  (z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub
  • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Rozliczenie PIT za 2022 r. z ulgą 4+

Źródło: shutterstock

Ulga 4+ w rozliczeniu rocznym – sposób na odzyskanie zapłaconego podatku

Żeby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, należy rozliczyć właściwą deklaracje podatkową, a w załączniku do niej należy uzupełnić informację o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci nie mają numeru PESEL, w informacji wskaż ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia.

Informacja nie jest konieczna jeśli w zeznaniu podatkowym rodzic korzysta również z ulgi prorodzinnej.

Ulga 4+ a ulga prorodzinna

Skorzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie blokuje możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Ulga 4+ a czwarte dziecko urodzone w 2022 r.

Aby skorzystać z odliczenia w ramach ulgi 4+, czwarte dziecko nie musi być urodzone przed 2021 rokiem. Jeżeli czwarte dziecko urodziło się np. grudniu 2022 r., to składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo, że przez cały rok podatkowy podatnik nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać z tej nowej preferencji podatkowej.

Ulga na dzieciPolski ŁadPodatki 2022Formy opodatkowaniaRyczałtPodatek liniowySkala podatkowa