Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W 2023 roku znaczące zmiany w urlopach. Pracownicy mogą zyskać nawet 35 dni wolnych

Ewelina Czechowicz

Urlop z tytułu siły wyższej, urlop opiekuńczy oraz zmiany w urlopach rodzicielskich to nowości jakich mogą się spodziewać pracownicy w 2023 r. z uwagi na trwające prace legislacyjne. Według zapowiedzi pracownicy mogą zyskać nawet 35 dni wolnych w skali roku. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? - wyjaśniamy

Urlop wypoczynkowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  wynosi od 20 do 26 dni. W związku z potrzebą dostosowania polskiego prawa i koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw w Kodeksie pracy mają pojawić się nowe dni wolne. Nie wszystkie jednak będą płatne. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie pracownicy zyskaja dodatkowe dni wolne. 

Kodeks pracy a prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jest on uzależniony w danym roku od kilku czynników, m.in. stażu pracy, lat dotychczasowej edukacji (ukończonych jej etapów) oraz przysługujących ustawowych dodatkowych dni urlopu. W związku ze zmianami w Kodeksie pracy pojawią się nowe rodzaje urlopu:

  1. 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej
  2. 5 dni urlopu opiekuńczego

Te dwa nowe rodzaje urlopu pozwolą na wydłużenie dni wolnych o 7 dni. W przypadku niektórych pracowników wymiar urlopu będzie mógł wynosić nawet 35 dni w roku. Nowe urlopy nie będą jednak w pełni płatne.

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 152 jest on płatny, nieprzerwany oraz coroczny. Pracownik ma prawo wykorzystać dni wolne w częściach, jednak co najmniej raz przerwa od obowiązków powinna trwać 14 dni kalendarzowych. Pracownik nie może również zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Liczba dni urlopu wypoczynkowego  aktualnie uzależniona jest od stażu pracy. Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę na pełny etat otrzymają 20 dni wolnego, zaś dłuższy urlop mogą zaplanować pracownicy, którzy przepracowali w ramach umowy o pracę (i byli zatrudnieni na pełen etat) więcej niż 10 lat. Zgodnie z Kodeksem pracy wtedy wymiaru urlopu wynosi 26 dni w danym roku kalendarzowym.

Urlop wypoczynkowy a staż pracy

Liczba dni urlopu wypoczynkowego

Staż pracy

20 dni

Mniej niż 10 lat

26 dni

Co najmniej 10 lat

Źródło: opracowanie własne PIT.pl 

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest także od formy zatrudnienia. Wskazany wymiar urlopu przewidziany jest dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze pracy. Osoba zatrudniona np. na pół etatu będzie korzystać z połowy  wymiaru urlopu, w przypadku osób ze stażem pracy poniżej 10 lat wymiar ten wyniesie 10 dni, pracownicy ze stażem min. 10 letnim zatrudnieni na ½ etatu mogą korzystać z 13 dni urlopu.  Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy też od stażu pracy i wykształcenia pracownika.

2 dni opieki na dziecko tu nic się nie zmieni w 2023 r. 

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, pracujący rodzice mogą skorzystać z 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem. W 2023 r. pomimo wprowadzenia do Kodeksu pracy nowych dni wolnych 2 dni opieki pozostaną na swoim miejscu. Opieka przysługuje do dnia 14 urodzin. W innym przypadku 2 dni opieki należy wykorzystać do 31 grudnia, z nowym rokiem przysługuje nowy limit dni opieki. Dwa dni opieki rodzicom przysługują łącznie na wszystkie posiadane dzieci. Zatem rodzice zarówno jedynaka jak i np. trójki dzieci mogą wykorzystać tylko dwa dni opieki w roku.

W 2023 roku znaczące zmiany w urlopach. Pracownicy mogą zyskać nawet 35 dni wolnych

Znaczące zmiany w prawie pracy nadejdą w 2023 r.

Pierwszym etap zmian jest wprowadzenie do Kodeksu pracy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników. Następnie mają zostać wdrożone:

  1. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105) oraz
  2. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 188, str. 79).

Obie dyrektywy miały zacząć obowiązywać już od sierpnia 2022 r., jednak jak dotąd przepisy nie zostały wdrożone do polskiego prawa pracy.

2 dni wolne na zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej od 2023 r.

Dodatkowo do Kodeksu pracy zostanie wprowadzone zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia w przypadku niezbędnej, natychmiastowej obecności gdzie indziej.

Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

5 dni opieki na dziecko lub członka rodziny - urlop opiekuńczy

W związku z koniecznością wprowadzenia do polskiego kodeksu przepisów unijnych w Kodeksie pracy pojawi się aż 5 dni opieki, które będą przysługiwać nie tylko rodzicom czy opiekunom dzieci. Do kodeksu pracy zostanie wpisany urlop opiekuńczy,  który nie będą zależały od stażu pracy. Ten rodzaj urlopu ma pozwolić na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Nowy urlop ma być bezpłatny, za czas przebywania w domu pracownik nie otrzyma wynagrodzenia. Dni wolne wliczą się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dotąd prawo do płatnych dwóch dni opieki mieli tylko rodzice lub opiekunowie dzieci. Teraz z urlopu opiekuńczego będzie mogło skorzystać szersze grono pracowników.   Urlop opiekuńczy będzie udzielany na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Stąd wymiar urlopu możliwy do wykorzystania ulegnie zmianie, i wydłuży się nawet do 35 dni w roku.

Na zmianach w urlopach mają zyskać też rodzice

Zmianie ma ulec również urlop rodzicielski, który wydłuży się z 32 do 41 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. W czasie dodatkowego urlopu rodzicowi bedzie przysługiwać wynagrodzenie, ale nie w pełnej wysokości. Zasiłek za ten czas ma wynosić 70 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia.  Zgodnie z nowymi przepisami 9 tygodni urlopu ma zyskac ojciec dziecka. Trzeba jednak pamiętać że tych 9 tygodni dodatkowego urlopu nie da się przenieść na matkę dziecka.  Jeśli więc dodatkowych 9 tygodni nie wykorzysta ojciec, nie skorzysta z nich również matka. Nowelizacja Kodeksu pracy ma również dać rodzicom dzieci do 8 roku życia prawo wykonywania tzw. elastycznej pracy. Przejście na ten tryb będzie jednak wymagało od pracownika złożenia wniosku z uzasadnieniem z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem oraz zgody pracodawcy, na której wyrażenie będzie miał 7 dni. Nowe przepisy są jeszcze w trakcie prac legislacyjnych i według ekspertów mogą wejść w życie dopiero w drugiej połowie 2023 r. Wcześniej w Kodeksie pracy pojawią się wyczekiwane regulacje dotyczące pracy zdalnej oraz przepisy dotyczące kontroli trzeźwości. 

Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy - Sejm uchwalił nowe przepisy - PIT.pl

UrlopKodeks pracyPraca zdalnaMacierzyństwo