Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie: dla kogo 9%, dla kogo 4,9 % i kto jej nie zapłaci?

Ewelina Czechowicz 04.11.2021 14:05 (aktualizacja: )

Składka zdrowotna miała być taka sama dla wszystkich, jednak w trakcie prac nad ustawą okazało się, że będzie zróżnicowana. Niektórzy mogą jej nie płacić wcale już od 1 stycznia 2022 r.  Uchwalony przez Sejm 29 października 2021 r. pakiet ustaw podatkowych czeka na podpis prezydenta. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie składka zdrowotna będzie opłacana na nowych zasadach i zależna od formy opodatkowania.

Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów.

Składka zdrowotna dla zatrudnionych

Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub świadczące pracę w ramach umowy zlecenia od stycznia 2022 r. zostaną obciążone 9% składką zdrowotną. Składka zdrowotna nie będzie jak dotąd odliczana. Stąd niektóre osoby odczują ciężar dodatkowej daniny. Dla zarabiających w przedziale 5,7-11,1 tys. zł brutto zmiana ma być nieodczuwalna z uwagi na nową ulgę, tzw. ulgę dla klasy średniej.

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej, czy pracujący na umowę o pracę zyskają? - PIT.pl

Składka zdrowotna w polskim ładzie, dla kogo 9% dla kogo 4,9%, kto nie zapłaci wcale

Źródło: shutterstock

Podatek liniowy a składka zdrowotna

Dla podatników rozliczających się liniowo minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270 zł – ta kwota będzie też obowiązywać rozliczających się według karty podatkowej. Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych nadal będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9%. Dla podatników rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9% od dochodu zamiast pierwotnie zapowiadanych 9%, ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość miesięcznego dochodu

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

do 5 510 zł

270,90 zł

8 000 zł

392 zł

10 000 zł

 490 zł

13 000 zł

637 zł

15 000 zł

735 zł

20 000 zł

980 zł

30 000 zł

1 470 zł

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Polski Ład - zmiany w podatku liniowym od stycznia 2022 r. - PIT.pl

Polski Ład: ograniczenie w stosowaniu karty podatkowej - PIT.pl

Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych - 9% składka zdrowotna

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych zapłaci 9 % składkę zdrowotną podobnie jak osoby pracujące na umowę o pracę i zatrudnione na umowach zlecenia. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku, która zostanie podniesiona z obecnych 3089 zł do 30 000 zł i podwyższonego pierwszego progu podatkowego, który będzie wynosił od stycznia 2022 r.  120 000 zł.

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych wysokość składki będzie zależna od miesięcznego dochodu.

Wysokość miesięcznego dochodu

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

3 010 zł

270,90 zł

5 000 zł

 450 zł

7000 zł

640 zł

10 000 zł

 900 zł

13 000 zł

1170 zł

15 000 zł

1 350 zł

20 000 zł

1 800 zł

30 000 zł

 2 700 zł

 

Źródło: opracowanie włanse PIT.pl 

Składka zdrowotna dla ryczałtowców, zróżnicowana od przychodu rocznego

Podatnicy rozliczający się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego zapłacą składkę zdrowotną w wysokości zależnej od rocznego przychodu. 

Przychód rocznie

Wysokość stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Do 60 000 zł

60 % przeciętnego wynagrodzenia

305,56 zł

Do 300 000 zł

100 % przeciętnego wynagrodzenia

509,27 zł

Powyżej 300 000 zł

180 % przeciętnego wynagrodzenia

916,68 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Polski Ład uchwalony. Ostateczne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 2022 - PIT.pl

Zerowa składka zdrowotna

Rodzice co najmniej czwórki dzieci, seniorzy, którzy zrezygnują z pobierania emerytury oraz powracający z zagranicy nie tylko nie zapłacą podatku dochodowego, ale także składki zdrowotnej wskazał w środę Dziennik Gazeta Prawna.

"Od przyszłego roku wszyscy beneficjenci zerowego PIT rozliczający się według skali podatkowej nie zapłacą podatku od przychodów do 115 528 zł (limit przychodów zwolnionych od podatku, wynoszący 85 528 zł plus kwota wolna 30 tys. zł). Co więcej, rodzice w dużych rodzinach, seniorzy, którzy nie przejdą na emeryturę, oraz powracający z zagranicy będą płacić 0 zł składki zdrowotnej tak długo, jak długo nie wystąpi obowiązek naliczenia zaliczki na podatek. Co innego podatnicy do 26. roku życia; oni składkę płacą i nadal będą płacić" - podkreśla dziennik.

Na chwilę obecną ciężko ocenić, czy jest to wynik błędu i tempa prac nad ustawami, które ekspresowo zostały przyjęte. Jeżeli przepis zostanie utrzymany w tym kształcie wymienione powyżej grupy podatników skorzystają z dodatkowych preferencji.

Zmiany w terminie zapłaty składki zdrowotnej

Przepisy Polskiego ładu zmieniają termin zapłaty składki zdrowotnej, która będzie płatna na dzień 20 danego miesiąca. Przesunięcie podyktowane jest tym, że będzie trzeba ją policzyć od dochodu, dotąd składki były opłacane do 10 dnia dane miesiąca w  przypadku  przedsiębiorców niezatrudniających pracowników).

Zmiany w składce zdrowotnej obciążą przede wszystkich przedsiębiorców, co za tym idzie oni zapewne podniosą ceny swoich usług i towarów, a to przełoży się na rosnącą inflacje i dotknie każdego z nas.

 

 

Polski ŁadSkładka zdrowotnaPodatki 2022Formy opodatkowaniaFormy zatrudnienia