Polski Ład uchwalony. Ostateczne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 2022

Iwona Maczalska

Sejm uchwalił przepisy Polskiego Ładu. Zmiany podatkowe dotkną formy opodatkowania działalności gospodarczej, jaką jest ryczałt ewidencjonowany. Co zmieni się od stycznia 2022 roku?

Przedsiębiorcy, którzy aktualnie jako formę opodatkowania stosują ryczałtów ewidencjonowany, bądź mają w planach zastosować go od nowego roku, powinni zapoznać się zmianami podatkowymi, jakie nastąpią za sprawą ustawy Polski Ład. Co zmieni się w ryczałcie ewidencjonowanym od stycznia 2022 roku?

Ryczałt ewidencjonowany - zmiany polski ład 2022

Źródło: shutterstock

Ryczałt ewidencjonowany - nowe zasady naliczania składki zdrowotnej

Kluczową zmianą, jaka zostanie wprowadzona za sprawą ustawy o tzw. Polskim Ładzie jest zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej od ryczałtu ewidencjonowanego. Co się zmieni? Przedsiębiorcy opodatkowani tą formą zapłacą 9% składkę zdrowotną, lecz od 2022 roku liczona ona będzie od innej podstawy wymiaru.

Obowiązujące będą trzy podstawy wymiaru:

 1. przy przychodach rocznych do 60 tys. zł - 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 2. przy przychodach rocznych do 300 tys. zł - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 3. przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł. - 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Niestety przedsiębiorca od stycznia 2022 rok nie będzie już miał możliwości dokonania odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Niższe stawki ryczałtu dla niektórych branży

Ustawa Polski Ład spowoduje obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

 1. lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17 proc. do 14 proc.,
 2. informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 15 proc. do 12 proc.,
 3. usługi inżynieryjne i architektoniczne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17-15 proc. do 14 proc.

Wyjaśnić jednak należy, że przepisy Polskiego Ładu dokonują wykreślenia profesji medycznych z listy wolnych zawodów (te aktualnie są opodatkowane 17 proc. stawką ryczałtu). Co to oznacza dla branży medycznej? Po zmianach przepisów wszystkie profesje medyczne, świadczące swoje usługi na podstawie PKWiU z działu 86, zostaną od stycznia 2022 roku opodatkowane wyłącznie według jednej stawki ryczałtu – stawka ta wynosić będzie 14 % niezależnie od tego, czy medyk będzie świadczył usługę osobiście, czy za pośrednictwem osób zatrudnionych.

Ryczałt ewidencjonowany 2022 - co zostanie bez zmian?

Przede wszystkim nie zmieni się grupa podatników, która nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Polski Ład nie dokonuje bowiem zmiany art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl niego z opodatkowania w formie ryczałtu nie skorzystają podatnicy:

 1. opłacający podatek w formie karty podatkowej,
 2. korzystający z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii).

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie skorzystają również podatnicy, którzy podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka.

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

 

Bez zmian pozostaje również limit przychodów ograniczający opodatkowanie ryczałtem. W myśl obowiązujących prepisów podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyska przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro, lub uzyska przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła 2 000 000 euro. Więcej na ten temat w artykule ,,Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym w 2021 r.".

Wybór formy opodatkowania ryczałtem w 2022 roku

Nowe przepisy Polskiego Ładu nie wydłużają okresu, w jakim podatnik ma prawo zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. Termin uzależniony jest jednak od samej formy opodatkowania. I tak - w przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt ewidencjonowany przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Przykład. Przedsiębiorca pierwszy dochód w 2022 roku uzyskał w styczniu 2022 roku. Oznacza to, że czas na wybór nowej formy opodatkowania ma do dnia 20 lutego 2022 roku.

Więcej na ten temat w poradniku ,, Zmiana formy opodatkowania w 2021 - 2022 roku”.

 

RyczałtFormy opodatkowaniaPolski ŁadHOTZUS