Polski Ład - zmiany w podatku liniowym od stycznia 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Polski Ład został uchwalony przez Sejm. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Zmiany obejmą m.in. tzw. liniowców, których obciążenia podatkowe znacząco wzrosną za sprawą zmian w zasadach rozliczania składki zdrowotnej. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej spowoduje wzrost obciążeń do 23,9 proc. Co jeszcze się zmieni?

Przedsiębiorcy, którzy dotąd bez wahania wybierali podatek liniowy nie będą mieli dużego wyboru pomiędzy formami opodatkowania.  "Polski ład" likwiduje jedną z opcji opodatkowania – kartę podatkową o czym pisaliśmy tutaj:

Polski Ład: ograniczenie w stosowaniu karty podatkowej - PIT.pl

- Zmiany, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku, pogorszą warunki funkcjonowania firm, istotnie zwiększą koszty prowadzenia działalności gospodarczej i są największą w historii podwyżką podatków dla przedsiębiorców - mówi Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Wśród specjalistów jak wskazuje przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewaiatan  wątpliwości budzi przyjęte vacatio legis, które może wynieść tylko ok. 5-6 tygodni. Przedsiębiorcy zostaną zmuszeni do poniesienia bardzo wysokich kosztów przygotowania się do nowych zasad rozliczeń, przy jednoczesnym ryzyku, że nawet dokładając wszelkich starań, nie zawsze będzie to wykonalne.

Polski ład - zmiany w podatku liniowym od 2022 r.

Źródło: shutterstock

"Polski ład” składka zdrowotna w podatku liniowym

W ramach Polskiego ładu składka zdrowotna ma wynosić 4,9 proc. od dochodu. Stąd osoby, które prowadzą działalność gospodarczą odczują wzrost obciążeń.

Doradca podatkowy Mariusz Korzeb, który oceniając skutki podatkowe dla podatników rozliczających się liniowo mówi:

– Niekorzystną zmianą dla podatników rozliczających się metodą liniową jest brak możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która od 2022 r. zostanie podniesiona z obecnych 8 tys. zł do 30 tys.  zł. Kolejnym aspektem mającym negatywny wpływ na osoby rozliczające się za pomocą tej metody jest fakt wprowadzenia składki zdrowotnej wynoszącej 4,9 proc. od dochodu przedsiębiorcy i brak możliwości jej odliczenia. Faktyczne obciążenia publicznoprawne zwiększą się zatem do 23,9 proc. Dlatego projektodawca powinien dać możliwość skorzystania z preferencyjnych zmian osobom korzystającym z podatku liniowego, w tym z korzystania z kwoty wolnej od podatku. W przeciwnym razie wysokość obciążeń podatkowych będzie znacząco wyższa niż obecnie. Rozliczanie się metodą liniową dla wielu podatników okazać się może nieopłacalne.

Zmiany, które czekają liniowców od stycznia 2022 r.

W zakresie zmian, jakie obejmą podatników kluczowe są zmiany dotyczące rozliczania składki zdrowotnej. Od stycznia nie będzie jej można odliczyć stąd wzrosną obciążenia dla rozliczających się każdą metodą opodatkowania.

Nowe przepisy zakładają również zmiany w wysokości kwoty wolnej od podatku, która od stycznia 2022 r. ma wynosić 30 tys. zł. Z kwoty wolnej od podatku będą mogły jednak skorzystać tylko osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych. Korzystający z podatku liniowego nie będą mieli możliwości skorzystania z nowej kwoty wolnej od podatku. Wprowadzone zmiany podatkowe postawią liniowców, którzy nie będą mogli ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani korzystać z kwoty wolnej od podatku w niekorzystnej sytuacji. W praktyce, dla większości płacących podatek liniowy przestanie się to opłacać. Liczba osób rozliczających się w formie podatku liniowego może więc od nowego roku zacząć spadać - mówi  Marcin Staniszewski, Radca prawny z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski i Wspólnicy.

Czy liniowcy zaczną zmieniać formę opodatkowania?  

”Zaproponowane przez rząd zmiany spowodują, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do płacenia składki zdrowotnej liczonej proporcjonalnie od dochodu według 4,9 proc. stawki i – co istotne – zapłaconej składki nie będzie już można odliczyć od podatku. Jak łatwo zatem skalkulować, rozwiązanie to zwiększy realny poziom opodatkowania do 23,9 proc. i chociaż pierwotnie rząd przewidywał składkę zdrowotną na poziomie 9 proc., to obniżenie jej do 4,9 proc. nadal istotnie wpłynie na opłacalność tej formy rozliczenia” – podkreślają eksperci z  Kancelarii Prawnej Skarbiec.

"Polski ład" czy to już czas na zmianę formy opodatkowania?

Zgodnie z przegłosowanymi zmianami, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli  od stycznia 2022 r. wybrać - co do zasady - trzy sposoby opodatkowania swojej działalności, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z polskiego systemu podatkowego ma zniknąć tzw. karta podatkowa. Każda z tych form będzie się wiązać jednak z dodatkowymi obciążeniami.

Spółka alternatywą dla podatku liniowego?

W szczególności, można rozważyć przejście na prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnik w takim przypadku nie odpowiada za zobowiązania spółki). Dodatkowo, Spółka będąca małym podatnikiem może być bowiem opodatkowana 9% podatkiem dochodowym (dopiero zaś w przypadku wypłaty dywidendy, dochodzi do ponownego opodatkowania według stawku 19%). Zatem efektywne opodatkowanie (podatek dochodowy od osób prawych oraz podatek od dywidend) wynosi 26,29%, co jest tylko trochę wyższym opodatkowaniem niż opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym. – wskazuje Szymon Murawski z kancelarii Graś i Wspólnicy. Ekspert dodaje, że przedsiębiorcy powinni rozważyć przekształcenie swojej działalności w spółkę (co jednak wymaga działań już teraz) lub przejście na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (co wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia do urzędu skarbowego na początku przyszłego roku).

Polski ŁadPodatki 2022Formy opodatkowaniaKarta podatkowaRyczałtPłatnik PIT