Polski Ład: ograniczenie w stosowaniu karty podatkowej

Ewelina Czechowicz

Przepisy projektu Polskiego Ładu, który ma stać się rzeczywistością od 2022 r. znacznie ograniczają prawo do rozliczania się kartą podatkową. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie tej formy opodatkowania. Czy tym, którzy pozostaną na tej formie opodatkowania będzie się to opłacać? Kogo najbardziej dotkną ograniczenia?

» Karta podatkowa - co warto wiedzieć, o czym trzeba pamiętać

Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczania podatku dochodowego. Co miesiąc należy uiścić stałą kwotę podatku, bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Stawki ustalane są raz na rok i podawane w obwieszczeniu ministra finansów. Ponieważ ich wysokość zależy od liczby zatrudnianych pracowników oraz (zazwyczaj) liczby mieszkańców danej miejscowości, karta podatkowa jest atrakcyjna zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców z mniejszych miast i wsi do 5000 mieszkańców. Którzy podatnicy powinni skorzystać z niej w celu optymalizacji podatkowej?

Likwidacja karty podatkowej - Polski Ład

Źródło: shutterstock

» Zmiany w karcie podatkowej od 1 stycznia 2021 roku

Karta podatkowa, kto może ją wybrać jako formę opodatkowania

Obowiązujące przepisy wskazują, że zakres działalności objęty opodatkowaniem w formie karty podatkowej został przewidziany dla przedsiębiorców, prowadzących działalność:

 1. usługową lub wytwórczo – usługową, przy zatrudnieniu limitowanym poziomie zatrudnienia,
 2. usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 3. usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 4. gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 6. w zakresie usług rozrywkowych,
 7. w zakresie pozostałych usług – prowadzoną przez osoby fizyczne, w tym rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne,
 8. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
 9.  wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych w związku ze świadczonymi usługami,
 10. w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi
 11. w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny
 12. w zakresie usług innych nigdzie nie indziej nie wymienionych –w zakresie działalności usługowej katalog usług objętych opodatkowaniem kartą jest otwarty. Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, to usługi w pojęciu PKWiU. Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące zatrudnienia (brak dozwolonego zatrudnienia), prawie 40 punktowy katalog wyłączeń z opodatkowania w ramach tego otwartego katalogu oraz względnie wysoką stawkę podatku (od 2179 zł do 5099 zł).

Opodatkowanie kartą podatkową tylko dla osób fizycznych

Opodatkowanie kartą podatkową mogą wybrać jedynie osoby fizyczne. Podstawowym warunkiem opodatkowania kartą jest prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, albo działalności w formie spółki osobowej – ale wyłącznie spółki cywilnej. Z opodatkowania kartą można jednak skorzystać tylko w zakresie działalności:

 1. usługową lub wytwórczo – usługową, przy zatrudnieniu limitowanym poziomie zatrudnienia,
 2. usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 3. usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 4. gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 6. w zakresie usług rozrywkowych,

Karta podatkowa – kiedy jest korzystnym sposobem rozliczeń?

W zakresie karty podatkowej trzeba rozważyć kiedy będzie ona korzystna dla podatnika. Trzeba pamiętać, że opodatkowanie w formie karty podatkowej uniemożliwia skorzystanie z ulg i preferencyjnego, wspólnego opodatkowania z małżonkiem czy dzieckiem.

Karta podatkowa a Polski Ład

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2019 r. w formie karty podatkowej rozliczało się dokładnie 104 068 podatników. Ta liczba nie wzrośnie jeśli w życie wejdą przepisy które zakładają, że prawo do tej formy będą mieli tylko Ci podatnicy, którzy  rozliczali się w ten sposób na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wniosek o zastosowanie karty podatkowej składa się albo do 20 stycznia (w przypadku istniejących firm dotąd rozliczających się w inny sposób) albo przed rozpoczęciem prowadzenia działalności (w przypadku nowych firm). Wniosku nie trzeba odnawiać; jeżeli firma wybierze kartę podatkową i sama nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania, co roku automatyczne będzie dostawać od naczelnika urzędu skarbowego nową decyzję określającą zaktualizowaną stawkę podatku na kolejny rok. Ci, którzy dostali rozliczali się na podstawie takiej decyzji na koniec 2021 r., otrzymają ją także w 2022 r. Również w kolejnych latach będą mogli nadal korzystać z karty podatkowej.

Zmiana przepisów w ramach Polskiego ładu nie pozwoli przejść podatnikom na kartę podatkową jeśli dotąd nie rozliczali się w ten sposób. Zatem ilość osób, które będą mogły korzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania będzie maleć. Również Ci przedsiębiorcy, którzy z jakichkolwiek powodów zaprzestaną rozliczania się kartą, nie będą mogli powrócić do tej formy opodatkowania.

Karta podatkowa a składka zdrowotna

Zmiany w zakresie opłacania składki zdrowotnej obejmą również przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej. Nie będą mieli już możliwości odliczenia od podatku  składki zdrowotnej. W przypadku karty podatkowej, wysokość składki będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. wynosi ono 2800 zł, od stycznia 2022 r. ma wzrosnąć do kwoty 3010 zł. Stąd podatnicy na karcie podatkowej zapłacą ok. 270 zł składki miesięcznie.

 

Polski ŁadPodatek PITKarta podatkowa