Zmiany w karcie podatkowej od 1 stycznia 2021 roku

Ewelina Czechowicz

Dotąd nie było możliwości, aby małżonek podatnika prowadził działalność w tym samym zakresie. Teraz ustawodawca dokonał zmian przepisów karcie podatkowej na korzyść małżonków. Co się zmieniło piszemy poniżej.

zmiany w karcie podatkowej

Źródło:shutterstock

Zmiana przepisów dotyczących karty podatkowej

Zmianie uległ pkt. 5 ust.1 art. 25 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2020.1905)

Obecnie ma on treść: "Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;"

Zatem jeśli małżonek prowadzi taką samą działalność w tym samym zakresie, ale opodatkowaną kartą podatkową to nie ma przeciwskazań do tego, aby małżonkowie mogli korzystać z karty podatkowej.

Karta podatkowa, kiedy i dla kogo?

Karta podatkowa jest prostą formą opodatkowania. Nie wymaga od przedsiębiorców prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jedynie podatnicy rozliczający się w tej formie opodatkowania, zobowiązani są do przekazywania fiskusowi informacji niezbędnych do wymiaru podatku oraz prowadzenia w sposób rzetelny dokumentacji.

Osoby  korzystające z karty podatkowej zobowiązani są do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz muszą przechowywać kopie dokumentów.  Zobowiązani są jedynie wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać ich kopie.

Więcej o tej formie opodatkowania pisaliśmy w artykułach:

PIT-16A

Karta podatkowa, co trzeba wiedzieć, o czym trzeba pamiętać

 

Karta podatkowaRozliczenie rocznePłatnik PITPodatek PITFormy opodatkowaniaPodatki 2021