Składka zdrowotna na zasadach Polskiego ładu uderza w przedsiębiorców

Ewelina Czechowicz

21 marca 2022 r. upływa termin zapłaty składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli spore przychody zapłacą dużo więcej niż wcześniej. Niektóre osoby nawet kilkanaście tysięcy złotych. Co więcej są przedsiębiorcy, którzy płacą kilka składek zdrowotnych i nie otrzymują z tego tytułu żadnych profitów, dodatkowo często korzystają z prywatnej służby zdrowia. Czy tak miał wyglądać Polski ład? - pytają w mailach do redakcji przedsiębiorcy

Czy można liczyć na jakieś preferencje w zakresie rozliczania składki zdrowotnej?

Wraz z nowym rokiem zaczął w Polsce obowiązywać Polski ład a wraz z nim zmiany w składce zdrowotnej. W marcu przedsiębiorcy opłacają składkę zdrowotną po raz pierwszy na nowych zasadach.  Niektóre osoby nie potrafią poradzić sobie z wysokością nowej daniny.

Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej za luty na skali podatkowej - PIT.pl

Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu: PIT-2 w trakcie roku i przedłużenie terminów zaliczki - PIT.pl

Dwie składki zdrowotne i brak dostępu do lekarza rodzinnego

Pani Joanna prowadzi kancelarię prawną.  Jej składka z działalności w tym miesiącu wynosi niespełna 600 zł, dotąd opłacała ją w kwocie 381.81 zł. Dodatkowo Pani Joanna jest zatrudniona na umowę o pracę w urzędzie gdzie również opłaca składkę zdrowotną. W tym miesiącu dwukrotnie próbowała dostać się z chorym dzieckiem do lekarza i dwukrotnie odmówiono jej wizyty z powodu braku miejsc. Pani Joanna musiała skorzystać z prywatnych wizyt pediatry. Takich osób jak Pani Joanna jest wiele. Niektórzy przedsiębiorcy opłacają składkę zdrowotną od kilku źródeł przychodów. Z etatu i działalności, w związku z byciem wspólnikiem w spółce. Zdarza się że przedsiebiroca opłaca nawet 5 czy 6 składek zdrowotnych. 

Składka zdrowotna ciężarem dla przedsiębiorców

Do redakcji napływa coraz więcej maili od przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze:

Pan Adam w marcu musi zapłacić 8000 zł składek do ZUS. Pan Adam wskazuje, że w związku z tym będzie musiał ograniczyć wydatki. Przedsiębiorca wie że w przyszłym miesiącu jego przychody nie będą tak znaczne.

Pani Maria jest księgową, od kilku dni podawanie składek zdrowotnych wiąże się z pytaniami klientów jej biura czy na pewno dobrze policzyła składki.

Pan  Mariusz osiągnął dochód niespełna 27 000 zł, jego składka zdrowotna to 2400 zł. Składka wynika z faktu, że dłużnicy zapłacili zaległe faktury, stąd tak duży dochód. Przeciętny dochód Pana Mariusza w działalności wynosi około 7 000 zł.

Składka zdrowotna na zasadach Polskiego ładu uderza w przedsiębiorców

Źródło: shutterstock

Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców

W związku ze zmianami w opłacaniu składki zdrowotnej przedsiębiorcy nie tylko w wielu przypadkach płacą więcej, ponad kwoty do zapłaty na prowadzących działalność gospodarczą nałożono więcej obowiązków. Co miesiąc też trzeba składać deklarację DRA.  Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek złożenia rocznego sprawozdania w kwestii składki zdrowotnej. Będzie to oddzielny dokument dołączany do rocznego rozliczenia PIT. Wysokość składki zdrowotnej zależy również  od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

ZUS DRA - instrukcja jak wypełnić krok po kroku [wideoporadnik ZUS] - PIT.pl

Składka zdrowotna podatników rozliczających się liniowo

Wysokość składki zdrowotnej dla rozliczających się na podstawie podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy. Wysokość składki odprowadzanej w danym miesiącu obliczana jest na podstawie dochodu wykazanego w poprzednim miesiącu. W sytuacji kiedy przedsiębiorca ponosi stratę lub osiąga dochód poniżej minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 r. wynosi 3010 zł musi zapłacić 270,90 zł składki zdrowotnej. Kwota ta w przypadku podatku liniowego obowiązuje w przedziale dochodowym od  0 zł a 5510 zł. Stąd składkę trzeba zapłacić nawet kiedy przedsiębiorca nie ma dochodu lub ma stratę. Przy dochodach powyżej 5510 zł, należy opłacić 4,9% składkę zdrowotną.

Składka zdrowotna 2022 – podatek liniowy

Miesięczny dochód na rękę

Wysokość składki zdrowotnej

Mniej niż 5 510 zł

270,90 zł

8000 zł

392 zł

15000 zł

735 zł

25000 zł

1225 zł

30 000 zł

1470 zł

Źródło: opracowanie własne Pit.pl

Składka zdrowotna na skali podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są na zasadach skali podatkowej opłacać muszą składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodów. Przedsiębiorców również dotyczy minimalna składka zdrowotna. Trzeba pamiętać, że  rozliczenie na skali podatkowej daje możliwość korzystania z preferencji takich jak wolna kwota od podatku oraz wyższy pierwszy próg podatkowy.  Rozliczający się na skali podatkowej mają możliwość korzystania z ulgi prorodzinnej oraz rozliczenia z małżonkiem.

 

Składka zdrowotna 2022 – „zasady ogólne”

Wysokość miesięcznego dochodu

Wysokość składki zdrowotnej 2022

3 010zł

270,90zł

5 000 zł

450zł

10 000 zł

900zł

12 000 zł

1 080zł

15 000 zł

1 350zł

30 000 zł

2 700 zł

Źródło: opracowanie własne Pit.pl

 

Składka zdrowotna na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu składka zdrowotna ma stałą kwotę i uzależniona jest od przychodów. Ryczałtowcy mogą korzystać z ulgi dla dużych rodzin. Składka zdrowotna na ryczałcie wynosi:

Składka zdrowotna 2022 podatnika, który wybrał jako formę opodatkowania „ryczałt ewidencjonowany”

Przychód rocznie

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Do 60 000 zł

335,94 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia

Od 60 000 zł do 300 000 zł

559,89 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia

Powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia

Źródło: opracowanie własne Pit.pl

 

- Na mocy nowych przepisów wprowadzono mechanizm dwukrotnego obliczania składki zdrowotnej za dany rok kalendarzowy. Sprawia to, że ustalenie wymiaru składki zdrowotnej składa się z dwóch etapów. Jednym z nich jest bieżące obliczanie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, drugim zaś jest określenie wysokości tejże składki za cały poprzedni rok po zakończeniu roku bieżącego – wskazuje Teresa Warska z Systim.pl

­­Ryczałt ratunkiem dla polskich przedsiębiorców? - PIT.pl

Trzeba też pamiętać, że jeżeli  suma miesięcznych składek będzie mniejsza od rocznej składki, przedsiębiorca będzie zobligowany do dopłatyróżnicy, zaś w przypadku, gdy składka będzie większa niż suma miesięcznych składek, wtedy nastąpi zwrot różnicy.

Składka zdrowotna na karcie podatkowej

Rozliczający się kartą podatkową płacą 9% składkę zdrowotną od wynagrodzenia minimalnego, czyli jak wyliczaliśmy powyżej 270,9 zł. Od stycznia ta forma rozliczeń jest dostępna jedynie dla tych, którzy zdecydowali się na ten sposób rozliczenia jeszcze w 2021 roku. Od 2022 r. nie można wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania. Polski Ład: ograniczenie w stosowaniu karty podatkowej - PIT.pl

Polski ŁadSkładka zdrowotnaPodatki 2022KsięgowośćFormy zatrudnieniaFormy opodatkowaniaRyczałtPłatnik PITZUS