Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej za luty na skali podatkowej

Iwona Maczalska

Płatnicy składek w marcu po raz pierwszy przystąpią do ustalania wysokości składki zdrowotnej w świetle przepisów Polskiego Ładu. Wątpliwości przedsiębiorców nadal budzi kwestia sposobu ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania skalą podatkową. Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej i jej wysokość oraz jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe?

» Oblicz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej za pomocą kalkulatora ZUS (Polski Ład)

W styczniu 2022 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany Polskiego Ładu. Za sprawą ustawy wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej w przypadku każdej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Nowe przepisy objęły również opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Wyliczanie składki zdrowotnej na skali podatkowej

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna na skali podatkowej - zmiany Polskiego Ładu 2022

W styczniu 2022 roku zmianie uległa wysokość stawki procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nadal wynosi ona 9%. Zmieni się jednak podstawa wymiaru tej składki. Nie będzie już liczona od  podstawy ustalanej jako 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Od 2022 roku składka zdrowotna obliczana jest indywidualnie, od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu.

Warto przy tym zaznaczyć, że w sytuacji braku dochodu lub gdy osiąga on wysokość minimalnego wynagrodzenia - 9% składki zdrowotnej liczone będzie od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład: zmiany w opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa) 2022”.

Podstawa składki zdrowotnej oraz dokumenty rozliczeniowe na skali podatkowej

Płatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy nadal mają wątpliwości jak prawidłowo ustalić podstawę składki zdrowotnej po zmianach przepisów, mogą skorzystać z wideoporadnika przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z przygotowanego przez ZUS filmu dowiesz się, jak wyliczyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej i jej wysokość oraz jak wypełniać dokumenty rozliczeniowe.

Wideoporadnik dostępny jest poniżej:

Źródło: ZUS.pl

Zdrowotna za luty 2022 - dochód za jakie miesiące?

Wątpliwośc budzi m.in. to, jakie miesiące wziąć pod uwagę ustalając wysokość składki zdrowotnej na skali. Jak tłumaczy ZUS - miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Oznacza to, że ustalając wysokość składki:

  1. za luty - należy wziąć pod uwagę dochód uzyskany w styczniu,
  2. za marzecnależy wziąć pod uwagę dochód uzyskany w lutym,
  3. za kwiecieńnależy wziąć pod uwagę dochód uzyskany w marcu. 

Zdrowotna na skali za luty 2022

Źródło: ZUS.pl

Składka zdrowotnaFormy opodatkowaniaPolski ŁadHOT