Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: zmiany w opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa) 2022

Iwona Maczalska 04.11.2021 07:50 (aktualizacja: )

1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać większość nowych przepisów podatkowych, wprowadzonych w ramach ustawy Polski Ład. Zmiany dotkną również przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Co się zmieni w 2022 roku?

» Polski Ład jednak od 2022 roku. Ustawa u Prezydenta

Uchwalone przez Sejm przepisy podatkowe Polskiego Ładu dotkną wszystkich form opodatkowania działalności gospodarczej. Mowa o skali podatkowej, jak i podatku liniowym, ryczałcie, czy karcie podatkowej. Co zmieni się w przypadku przedsiębiorców na skali podatkowej? Wyjaśniamy.

Polski Ład - zmiany dotyczące skali podatkowe 2022

Źródło: shutterstock

Podwyżka kwoty wolnej od podatku

Jedną z kluczowych zmian, jakie bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest podwyżka kwoty wolnej od podatku. Od stycznia 2022 roku kwota wolna wzrośnie z obecnych 8.000 do 30.000 zł (poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% - 5 100 zł = 0 zł).

Kwota zmniejszająca podatek - jak jest

Kwota uzyskanego dochodu (podstawa obliczenia podatku)

Kwota zmniejszająca podatek

8.000 zł

1360 zł

Od 8.001 zł do 13.000 zł

1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

Od 13.001 zł do 85.528 zł

525,12 zł

Od 85.529 zł do 127.000 zł

525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Powyżej 127.001 zł

0 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Kwota zmniejszająca podatek – jak będzie (Polski Ład)

Kwota uzyskanego dochodu (podstawa obliczenia podatku)

Kwota zmniejszająca podatek

Do 30 000 zł

5 100 zł (30 000 zł x 17% )

Powyżej 30 000 zł

Brak kwoty zmniejszającej podatek

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Powyższe tabele wskazują, że w świetle zmian kwota zmniejszająca podatek nie będzie miała już charakteru dygresyjnego, a więc nie będzie się zmniejszała wraz ze wzrostem dochodu. Od 2022 roku będzie ona stała dla wszystkich podatników.

Wyższy I próg podatkowy

Podwyżka kwoty wolnej od podatku to jednak nie wszystko. W nowym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z wyższego, pierwszego progu podatkowego. Zostanie on bowiem podwyższony z 85.528 zł do 120.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty zastosowanie będzie miała 32% stawka podatku PIT.

Skala podatkowa – jak jest

 

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2021 roku podatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 14.539 zł 76 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Skala podatkowa – jak będzie (Polski Ład)

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2022 roku podatek wynosi
PonadDo
 120'000 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
120'000 zł 15.300 zł plus 32%
nadwyżki ponad 120'000 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali

W styczniu 2022 roku zmianie nie ulegnie wysokość stawki procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nadal będzie wynosiła ona 9%. Zmieni się jednak podstawa wymiaru tej składki. Nie będzie już liczona od  podstawy ustalanej jako 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Od 2022 roku składka zdrowotna będzie obliczana indywidualnie, od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu.

Warto przy tym zaznaczyć, że w sytuacji braku dochodu lub gdy osiąga on wysokość minimalnego wynagrodzenia - 9% składki zdrowotnej liczone będzie od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego.

Miesięczny dochódWysokość składki zdrowotnej 2022
Do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3010 zł w 2022 roku270,90 zł
5 000 zł450 zł
8 000 zł720 zł
10 000 zł900 zł
12 000 zł1.080 zł
15 000 zł1.350 zł
20 000 zł1.800 zł
30 000 zł2.700 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Składka zdrowotna bez możliwości odliczenia

W nowym roku przedsiębiorca na skali podatkowej utraci prawo do odliczania od podatku składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Jest to negatywna zmiana dla przedsiębiorców. Może ona bowiem oznaczać ogromny wzrost obciążenia – po pierwsze wzrośnie sama kwota składki zdrowotnej dla osób o sporych dochodach. Po drugie – kwota zapłaconych składek nie obniży już podatku do zapłaty.

Ulga dla klasy średniej również dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach skali podatkowej, w świetle nowych przepisów Polskiego Ładu, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Ulga ta ma być swego rodzaju rekompensatą dla przedsiębiorców, którzy ze względu na wysokość uzyskanych dochodów, dużo straciliby w 2022 roku na zmianach podatkowych. Chodzi o przedsiębiorców o dochodzie pomiędzy 68.412 zł a 133.692 zł, czyli o przedsiębiorców zarabiających od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Podatki 2022Formy opodatkowaniaPolski ŁadSkładka zdrowotnaPodatek PITPłatnik PIT