ZUS DRA - instrukcja jak wypełnić krok po kroku [wideoporadnik ZUS]

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował film instruktażowy pokazujący, jak krok po kroku wypełnić i wysłać do ZUS deklarację ZUS DRA. Wideoporadnik skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, którzy w miesiącu lutym po raz pierwszy będą wypełniać ten obowiązek.

» Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS

W 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy są zobligowani do informowania organu rentowego o obowiązującej ich w danym miesiącu formie opodatkowania oraz przychodach / dochodach z działalności gospodarczej. Jest to związane w szczególności ze zmianami zasad ustalania wysokości składki zdrowotnej. Konsekwencją jest wprowadzenie licznych zmian do raportów imiennych ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy dotychczas byli zwolnieni z obowiązku sporządzania ZUS DRA ma wiele wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić tą deklarację i wysłać do ZUS.

Jak wypełnić ZUS DRA - wideo ZUS

Źródło: shutterstock

Jak wypełnić ZUS DRA - wideoporadnik ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiadając na liczne wątpliwości płatników przygotował filmik instruktażowy pokazujący, jak krok po kroku wypełnić deklarację ZUS DRA. Wideoporadnik dostępny jest poniżej:

Źródło: ZUS.pl

Wypełnianie deklaracji ZUS DRA - objaśnienia Zakładu (wersja pdf)

Płatnicy składek mogą skorzystać rownież z bezpłatnego poradnika ZUS przygotowanego w wersji PDF ,,ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek". Poradnik został zaktualizowany i uwzględnia zmiany Polskiego Ładu.

Zasady wypełniania ZUS DRA - webinarium ZUS

Problematyka wypełniania deklaracji ZUS DRA została również poruszona na bezpłatnym webinarium Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśniono tam zasady rozliczania składki zdrowotnej w dokumentach ZUS DRA w przypadku:

  1. Skali podatkowej,
  2. Podatku liniowego,
  3. Karty podatkowej oraz
  4. Ryczałtu ewidencjonowanego.

O zasadach wypełniania ZUS DRA w przypadku wspomnianych form opodatkowania pisaliśmy w artykule ,, ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach Polskiego Ładu”.

ZUSSkładka zdrowotnaPolski Ład