Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach Polskiego Ładu

Iwona Maczalska 26.01.2022 09:40 (aktualizacja: )

Od stycznia 2022 roku prawie wszyscy płatnicy zobowiązani są do comiesięcznego wypełniania deklaracji ZUS DRA i wysyłania jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wraz z Polskim Ładem rozszerzony został bowiem katalog osób zobowiązanych do wysyłki ZUS DRA. To jednak nie wszystko. Znacząco zmienił się sam wzór deklaracji DRA.

 

[AKTUALIZACJA: ZUS przygotował wideoporadnik nt. wypełniania deklaracji ZUS DRA. Więcej w artykule ,,ZUS DRA - instrukcja jak wypełnić krok po kroku [wideoporadnik ZUS]".]

W myśl nowych przepisów Polskiego Ładu, jakie zaczęły obowiązywać od stycznia 2022 roku, zmieniły się zasady przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Większość przedsiębiorców utraciła możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku comiesięcznego raportowania na druku ZUS DRA. Oznacza to, że w każdym miesiącu zmierzyć będą musieli się z wypełnieniem nowego druku ZUS DRA. Warto jednak pamiętać, że w styczniu 2022 roku druk ten zmienił swój wygląd. Został rozszerzony o dodatkowe dane m.in. o formę opodatkowania działalności gospodarczej oraz wysokość osiągniętego dochodu / przychodu. Jak zatem wypełnić nowy druk ZUS DRA?

Zmiany w drukach ZUS 2022

W 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy są zobligowani do informowania organu rentowego o obowiązującej ich w danym miesiącu formie opodatkowania oraz przychodach / dochodach z działalności gospodarczej. Jest to związane w szczególności ze zmianami zasad ustalania wysokości składki zdrowotnej. Konsekwencją jest wprowadzenie licznych zmian do raportów imiennych ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Więcej na ten temat w artykule ,, Od 2022 r. przedsiębiorcy mają comiesięczny obowiązek składania rozliczeń do ZUS”.

Nie należy również zapominać o likwidacji druku ZUS RZA od stycznia  2022 roku. Nie oznacza to jednak, że płatnik nie będzie musiał rozliczać składek zdrowotnych za osoby ubezpieczone. Od stycznia 2022 roku będzie to jednak robił na druku ZUS RCA. Więcej na ten temat w artykule ,, Nowe druki ZUS DRA i RCA od 2022 roku. Likwidacja druku ZUS RZA”.

Jak wypełnić nową deklarację ZUS DRA?

Od stycznia 2022 deklaracja ZUS DRA zawiera więcej pól niżeli w latach ubiegłych. Może to spowodować wystąpienie wątpliwości dotyczących sposobu wypełniania tej deklaracji szczególnie przez płatników, którzy będą to robić pierwszy raz. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował webinarium dotyczące wypełniania dokumentów rozliczeniowych, w którym tłumaczy m.in. w jaki sposób wypełniać ZUS DRA. Screeny z webinaru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prezentujemy poniżej:

Rozliczanie składki zdrowotnej w dokumentach ZUS DRA - skala podatkowa / podatek liniowy

Jak wypełnić ZUS DRA dla skali i podatku liniowegoJak wypełnić ZUS DRA dla skali i podatku liniowego

Źródło: ZUS

Rozliczanie składki zdrowotnej w dokumentach ZUS DRA - ryczałt ewidencjonowany

Jak wypełnić ZUS DRA dla ryczałtuJak wypełnić ZUS DRA dla ryczałtu


Źródło: ZUS

Rozliczanie składki zdrowotnej w dokumentach ZUS DRA - karta podatkowa

Jak wypełnić ZUS DRA dla karty podatkowej
Źródło: ZUS

WAŻNE! Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem ZUS ,,ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować. Poradnik dla płatników składek". Poradnik został zaktualizowany i uwzględnia zmiany Polskiego Ładu.

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA 2022

Nowy wzór deklaracji ZUS DRA został wprowadzony za sprawą Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2021 poz. 2366).

Aktualny wzór druku można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

Rodzaj druku (pobierz)Opis
ZUS DRADeklaracja rozliczeniowa - wzór obowiązujący od stycznia 2022 roku

Obowiązujący wzór dekaracji ZUS DRA dostępny jest również na stronie ZUS.pl (link poniżej).

ZUS DRA - wzór 2022
Źródło: ZUS.pl

Czas na ZUS DRA już w lutym 2022

W lutym 2022 roku niektórzy płatnicy po raz pierwszy będą zobowiązani do złożenia deklaracji ZUS DRA do ZUS. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, czyli tych, którzy dotychczas byli zwolnieni z obowiązku comiesiecznego wysyłania ZUS DRA. Więcej o terminie składania deklaracji rozliczeniowej w artykule ,,Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA".

ZUSSkładka zdrowotnaPolski ŁadNiski ZUSHOT