Luty 2022. Dłuższy termin na zapłatę ZUS, czas na ZUS DRA

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy w 2022 roku zyskali więcej czasu na zapłatę składek ZUS społecznych i zdrowotnych. Jest to efekt nowych przepisów Polskiego Ładu. Pierwszy raz z wydłużonego terminu będzie można skorzystać w lutym 2022 roku. To jednak nie wszystko. W lutym będzie trzeba złożyć również obowiązkowe dokumenty ZUS DRA.

Przypominamy, że za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają więcej czasu na ustalenie wysokości składek ZUS oraz ich zapłatę. Nowe terminy dotyczą zarówno składek ZUS społecznych, jak i zdrowotnych. Do kiedy należy zapłacić składki za miesiąc styczeń 2022 roku?

 ZUS za luty 2022. Czas na nowe składki ZUS i ZUS DRA

Źródło: shutterstock

» Składka zdrowotna za styczeń 2022 roku. Znamy nową podstawę wymiaru

Składki ZUS za styczeń 2022. Do kiedy?

Nowe terminy zapłaty składek ZUS obowiązują od stycznia 2022 roku. Zmienił  się nie tylko ostateczny termin opłacenia składek ZUS, lecz również zasady przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Nowe terminy obejmą prawie wszystkich płatników. Wyjątkiem będą jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, dla których termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca. Jak zmienią się terminy dla reszty płatników?

W przypadku pozostałych płatników składek, w myśl Polskiego Ładu ostateczny termin zapłaty ZUS będzie zależał od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

  • termin do 15. dnia następnego miesiąca dotyczyć będzie płatników posiadający osobowość prawną (spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia),
  • termin do 20. dnia następnego miesiąca obejmować będzie pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz spółek osobowych.

Jak uczula ZUS ,,Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące”.

Oznacza to, że przedsiębiorcy po raz pierwszy zapłacą składki ZUS w wydłużonym terminie w miesiącu lutym (składki za styczeń 2022). Ze względu jednak na to, że 20 luty przypada w niedzielę – ostateczny termin zapłaty składek za styczeń 2022, będzie mijał dopiero w poniedziałek 21 lutego.

» Oblicz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej za pomocą kalkulatora ZUS (Polski Ład)

ZUS DRA obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców już w lutym 2022

Zapłata składek ZUS za styczeń 2022 roku, to jednak nie wszystkie obowiązki, jakie będą czekały na płatników składek. W lutym niektórzy płatnicy po raz pierwszy będą zobowiązani do złożenia druku raportu ZUS DRA do ZUS. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, czyli tych, którzy dotychczas byli zwolnieni z obowiązku comiesiecznego wysyłania ZUS DRA.

Z uwagi na zmiany w zasadach ustalania wysokości składki zdrowotnej, obowiazek comiesięcznego raportowania ZUS DRA do ZUS stanie się bardziej uciążliwy również dla płatników, którzy dotychczas co prawda wysyłali do Zakładu ZUS DRA, lecz robili to automatycznie klonując wspomniają deklarację w każdym miesiącu. W zależności od formy opodatkowania działalności składka zdrowotna od stycznia 2022 r. uzależniona jest od kwoty uzyskanego dochodu / przychodu. Nie ma zatem fizycznej możliwości przewidzenia, jakie zostaną osiągnięte obroty. Oznacza to konieczność comiesięcznego wykazywania w ZUS DRA obowiązującej formy opodatkowania oraz wysokości uzyskanego przychodu / dochodu. 

Źródło: ZUS.pl 

Kto jest zatem zwolniony z comiesięcznego składania ZUS DRA? Na chwilę obecną przepisy wskazują wyłącznie na osoby duchowne, osoby składające dokumenty za nianie oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy o sus (kod tytułu ubezpieczenia 1900 xx).

Więcej na temat zmian w dokumentach rozliczeniowych w artykule ,,Zmiany od 2022 r. w drukach rozliczeniowych ZUS".

ZUSSkładka zdrowotnaPolski ŁadNiski ZUSHOT