Składka zdrowotna za styczeń 2022 roku. Znamy nową podstawę wymiaru

Iwona Maczalska

W lutym 2022 roku część przedsiębiorców po raz ostatni zapłaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne w świetle starych zasad. Wysokość składki zdrowotnej ustalać będziemy na podstawie wynagrodzenia przeciętnego podanego przez GUS. Sprawdź, jaką wysokość składki zdrowotnej należy zapłacić do 21 lutego 2022 roku, za miesiąc styczeń 2022.

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6221,04 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi. Dzięki temu wskaźnikowi możemy ustalić, jaką wysokość składki zdrowotnej należy zapłacić do 21 lutego 2022 roku, za miesiąc styczeń 2022.

Znamy wysokość składki zdrowotnej za styczeń 2022

Źródło: shutterstock

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2022 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 roku stanowić będzie 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2022 roku wyniesie 4.665,78 zł (6221,04 x 75%).

Składka zdrowotna za styczeń ustalana w świetle starych zasad (9% podstawy powyższego wymiaru), będzie wynosiła 419,92 zł (4665,78 zł x 9%).

Zdrowotna za styczeń 2022 dla skali podatkowej i liniowców - po nowemu czy staremu

Niestety niedopracowane przepisy Polskiego Ładu nadal nie wyjaśniają, czy przedsiębiorcy na skali oraz podatku liniowym powinni zastosować za styczeń 2022 roku 4,9% czy 9% stawkę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pojawia się w tym temacie dużo sprzeczności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi bowiem, że stopa wyniesie 9 proc., czyli tyle, ile wynosiła do tej pory. Ale z nowych przepisów Polskiego Ładu wynika co innego - że liniowców będzie już obowiązywać nowa wysokość składki - 4,9 proc.

Swoje stanowisko ZUS publikuje również w odpowiedzi na pytanie jednego z płatników:

Źródło: ZUS.pl

Więcej na ten temat w artykule ,, Składka zdrowotna dla liniowców za styczeń 2022 roku. 4,9% czy 9%?”.

Składka zdrowotna za styczeń 2022 dla ryczałtu ewidencjonowanego

Składka zdrowotna za miesiąc styczeń 2022 r. w przypadku przedsiębiorcy opłacającego podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie wyliczana już według nowych zasad Polskiego Ładu.

 

Składka zdrowotna wyniesie dla tej grupy przedsiębiorców 9% określonej podstawy. Przy przychodach rocznych do:

  • 60 tys. zł - podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • przy przychodach rocznych 60-300 tys. zł - podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł - podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Ryczałt ewidencjonowany - składka zdrowotna
Limit przychodów:Wysokość składki zdrowotnej
do 60 tys. zł335,94 zł
od 60 tys, zł do 300 tys. zł559,89 zł
powyżej 300 tys. zł1007,81 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład uchwalony. Ostateczne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 2022

Jaka składka zdrowotna dla przedsiębiorców w całym 2022 roku?

Ustawa Polski Ład wprowadziła wiele zmian w zakresie składki zdrowotnej 2022. Kluczową z nich jest jednak zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej, która dotknie każdą formę opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca – zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości. Więcej na ten temat w artykule ,, Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?”.

Składka zdrowotnaPolski ŁadPodatki 2022ZUS