Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

Iwona Maczalska

W 2022 roku po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorców czeka podwyżka składki zdrowotnej. W zależności od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca - zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości. Jaką składkę zdrowotną zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?

» Składka zdrowotna w Polskim Ładzie: dla kogo 9%, dla kogo 4,9 % i kto jej nie zapłaci?

» Polski Ład jednak od 2022 roku. Ustawa u Prezydenta

Ustawa Polski Ład została uchwalona przez Sejm i aktualnie czeka na podpis Prezydenta. Wprowadza ona wiele zmian podatkowych. Kluczową z nich jest jednak zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej, która dotknie każdą formę opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca – zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości.

Jaka wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna 2022 – zasady ogólne

W styczniu 2022 roku zmianie nie ulegnie sama wysokość stawki procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nadal będzie wynosiła ona 9%Zmieni się jednak podstawa wymiaru tej składki, co wpłynie ostatecznie na jej wysokość. 

To jednak nie wszystko. Koszty przedsiębiorców na pokrycie składek ZUS wzrosną również za sprawą likwidacji dotychczasowej możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Więcej na temat zmian Polskiego Ładu dotyczących opodatkowania działalności według skali w artykule ,, Polski Ład: zmiany w opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa) 2022”.

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych

Miesięczny dochód

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3010 zł w 2022 roku

270,90 zł

5 000 zł

450 zł

8 000 zł

720 zł

10 000 zł

900 zł

12 000 zł

1.080 zł

15 000 zł

1.350 zł

20 000 zł

1.800 zł

30 000 zł

2.700 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Składka zdrowotna 2022 – ryczałt ewidencjonowany

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej dotkną również opodatkowania działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Przedsiębiorcy opodatkowani tą formą zapłacą 9% składkę zdrowotną, lecz liczona ona będzie od innej podstawy wymiaru. Kluczowe znaczenie będzie tu miała wysokość uzyskanych przez przedsiębiorcę przychodów rocznych, ktorych wysokośc będzie determinowała wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Dla przychodów z ryczałtu ustalono trzy graniczne limity:

  • przychody do 60 000 zł,
  • przychody pomiędzy 60 a 300 tys. zł oraz
  • przychody powyżej 300 000 zł.

Dla tych ptrzech przedziałów przychodów będzie ustalane trzy odrębne postawy wymiaru zdrowotnego. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład uchwalony. Ostateczne zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym 2022”.

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym

Roczny przychód przedsiębiorcy

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Przychody do 60 000 zł
(składka zdrowotna = 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

335,94 zł

Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł
 (składka zdrowotna = 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

559.89 zł

Przychody powyżej 300 000 zł (składka zdrowotna =180 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

1007,81 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

* przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym  kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku  Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Składka zdrowotna 2022 – podatek liniowy

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym zmianie ulegnie stawka procentowa składki zdrowotnej. Od stycznia 2022 roku wynosić ona będzie 4,9 proc,. dochodu. Więcej na ten temat w artykule ,, Polski Ład - zmiany w podatku liniowym od stycznia 2022 r.”.

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

Miesięczny dochód

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Do 5510 zł

270,90*

8 000 zł

392 zł

10 000 zł

490 zł

12 000 zł

588 zł

15 000 zł

735 zł

20 000 zł

980 zł

30 000 zł

1470 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

*Ustawodawca precyzuje jednak, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców na podatku liniowym nie może być niższa niżeli 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku składkowego. W 2022 roku składka zdrowotna nie będzie mogła być zatem niższa niżeli 270,90 zł.

Składka zdrowotna 2022 – karta podatkowa

Przepisy Polskiego Ładu znacząco dotkną również przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową. W ich przypadku również nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co ma aktualnie miejsce. W 2022 roku wysokość składki będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia 1 stycznia roku składkowego. Więcej na ten temat w artykule ,, Polski Ład: Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej od stycznia 2022 roku”.

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową

Wysokość minimalnego wynagrodzenia 1 stycznia roku składkowego

Składka zdrowotna 2022

3010 zł

270,90 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Składka zdrowotnaNiski ZUSZUSPolski ŁadPodatki 2022