Skarbówka czeka na rozliczenia PIT 2020. Jakie druki PIT należy złożyć do 30 kwietnia?

Iwona Maczalska

30 kwietnia 2021 roku upływa termin składania niektórych deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego. Sprawdź, jakie druki należy wysłać do US najpóźniej 30 kwietnia.

» Rozliczyłeś PIT za 2020 rok? Sprawdź, czy dotarł do urzędu skarbowego

30 kwietnia kończy się sezon składania rocznych rozliczeń podatku PIT za 2020 rok. W związku z tym do 30 kwietnia należy złożyć deklaracje podatkowe właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych. O jakie deklaracje chodzi?

Jaki PIT do 30 kwietnia?

Źródło: shutterstock

Dochody z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych na PIT-37

Deklaracja PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji składanych przez podatników. Służy ona rozliczaniu dochodów osób uzyskanych na podstawie umowy o pracę bądź również umów cywilnoprawnych, w sytuacji gdy umowy te objęte są podatkiem PIT. PIT-37 obligatoryjnie wypełniają również podatnicy, którzy w 2020 roku osiągnęli wynagrodzenia pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Ostateczny termin przesłania PIT-37 do urzędu skarbowego mija w 2021 roku dnia 30 kwietnia. Ministerstwo Finansów, w przeciwieństwie do roku ubiegłego nie zdecydowało się na wydłużenie terminu składania tych deklaracji z powodu pandemii.

Deklarację PIT-37 można wysłać w sposób elektroniczny za pośrednictwem programów do rozliczeń PIT lub rządowej usługi Twój e-PIT. PIT można wysłać również w sposób tradycyjny – przesyłając papierową wersję PIT-37 do US bądź dostarczając ją tam osobiście.

Warto pamiętać, że PIT-37 w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowany i wysłany do US dnia 30 kwietnia. Jeżeli więc podatnik do 30 kwietnia nie prześle zeznania podatkowego w innej formie oraz nie wykaże żadnej aktywności na swojej deklaracji PIT-37 udostępnionej przez Ministerstwo Finansów w Twój e-PIT, deklaracja zostanie sama wysłana do urzędu skarbowego 30 kwietnia. Wiecej o PIT-37 w poradniku dostępnym tutaj. 

» Twój e-PIT. Zeznanie PIT-37 nie zawsze zaakceptuje się automatycznie 30 kwietnia

Dochody małoletnich oraz dochody z działalności gospodarczej na PIT-36

Równie popularną deklaracją podatkową jest PIT-36. Deklaracja ta dedykowana jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Chodzi o osoby, które w 2020 roku samodzielnie obliczały i wpłacały zaliczki na podatek dochodowy. Na deklaracji PIT-36 dodatkowo rozlicza się przychody osób małoletnich (doliczenie przychodów do przychodów rodziców).

» Rozliczanie dochodów dziecka we wspólnym PIT z rodzicami w 2021 roku

PIT-36 zobowiązani są złożyć również podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, podatnicy którzy prowadzili działy specjalnej produkcji rolnej. Na PIT-36 rozlicza się również dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, czy też dochody niani z umowy uaktywniającej.

W niektórych przypadkach na deklaracji PIT-36 dokonuje się również wspólnego rozliczenia małżonków. Chodzi o sytuację, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i swoje dochody rozlicza na PIT-36. Wówczas do wspólnego rozliczenia służyć będzie właśnie deklaracja PIT-36 a nie PIT-37.

PIT-36L - dochody z podatku liniowego

Deklaracja PIT-36L dedykowana jest dla podatników, którzy opodatkowali swoje dochody podatkiem liniowym. Deklarację składać mogą również osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, w którym wskazały, że za rok 2020 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. Warto pamiętać, że na PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Więcej na ten temat w poradniku o zasadach wypełniania PIT-36L.

PIT-38 - kryptowaluty, udziały w spółkach, giełda

Deklaracja PIT-38 jest specyficzną deklaracją podatkową skierowaną wyłącznie do podatników, którzy w 2020 roku uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, czy odpłatnego zbycia innych, pochodnych instrumentów finansowych. Na PIT-38 rozliczamy również przychody z tytułu objęcia udziałów w spółkach, czy przychody z inwestycji w kryptowaluty. Więcej na ten temat w poradniku o PIT-38.

PIT-39 - przychody z tytułu zbycia nieruchomości

Kolejną deklaracją podatkową, którą należy wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia jest PIT-39. Kto ją składa? Podatnicy dokonujący rozliczenia przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Warto pamiętać, że deklaracji PIT-39 nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie. Na PIT-39 za rok 2020 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. Więcej na ten temat w poradniku o PIT-39.

PIT-40A emeryta i rencisty

Deklaracją podatkową dedykowaną emerytom i rencistą jest PIT-40A. Druk PIT-40A wysyła emerytom Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli emeryt / rencista nie osiągnął dodatkowych dochodów w 2020 roku (poza emeryturą i rentą z ZUS), nie chce również odliczać dodatkowych ulg podatkowych – wówczas PIT-40A staje się automatycznie jego roczną deklaracją podatkową. Jeżeli jednak podatnik uzyskał dodatkowy dochód z innego źródła bądź też chce skorzystać z ulg i odliczeń, dochody wskazane na PIT-40A rozliczyć musi na innej deklaracji podatkowej (zazwyczaj PIT-36 lub PIT-37) i wysłać do urzędu skarbowego do 30 kwietnia. Więcej na ten temat w poradniku o PIT-40A.  

Rozliczenie rocznePIT-37PIT-36Odliczenia w PITTwój e-PIT