Rozliczanie dochodów dziecka we wspólnym PIT z rodzicami w 2021 roku

Iwona Maczalska

Krajowa Administracja Skarbowa wydała biuletyn informacyjny dotyczący zasad opodatkowania dochodów osób małoletnich. Dowiedz się, jak rozliczyć dochody dzieci w PIT za 2020 rok w sytuacji, gdy trzeba je doliczyć do dochodów rodziców.

» Zarobki dziecka w 2020 roku a prawo rodziców do ulgi prorodzinnej w PIT 2021

,, Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci”- pisze KAS w biuletynie informacyjnym. Zasada ta nie dotyczy jednak wszystkich dochodów. Nie dotyczy w szczególności dochodów z pracy dzieci, stypendiów, oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Do dochodów rodziców dolicza się tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności.

Dziecko - dochody w PIT rodzica

Źródło: shutterstock

Dochody małoletnich. W jednym zeznaniu PIT z rodzicami

Krajowa Administracja Skarbowa tłumaczy, jaki jest sposób rozliczenia dochodów dziecka w przypadku obowiązku doliczenia  ich do dochodów rodzica/rodziców. Jak pisze KAS ,, Jeśli małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do dochodów rodziców w ich zeznaniu podatkowym, rodzice wykazują te dochody w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT/M, przy czym rodzice składają dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym załączniku każdy z nich), niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne). PIT/M należy wypełnić na imię i nazwisko rodzica. Bez względu na liczbę dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, każde z rodziców składa po jednym załączniku PIT/M.

Wpisuje się w nim:

  • przychód,
  • koszty uzyskania tego przychodu,
  • dochód (lub stratę),
  • należne zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów

podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców.

Po wypełnieniu PIT/M rodzice przenoszą wynikający z załącznika dochód oraz sumę zaliczek do odpowiednich pozycji w formularzu PIT-36”.

Więcej na ten temat znajdziesz w biuletynie KAS dostępnym tutaj.

/ na podstawie kis.gov.pl

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37PIT-36