Rozliczyłeś PIT za 2020 rok? Sprawdź, czy dotarł do urzędu skarbowego

Iwona Maczalska

Wielu podatników rozliczyło już swój PIT za 2020 rok. Potwierdzeniem prawidłowego rozliczenia jest otrzymanie UPO oraz zwrot nadpłaty PIT. Jak inaczej sprawdzić, czy rozliczenie PIT zostało odebrane przez urząd skarbowy?

Ministerstwo Finansów przekazało dane dotyczące liczby deklaracji PIT, które zostały już złożone w urzędach skarbowych. Wynika z nich, że podatnicy w 2020 roku nie zostawili rozliczeń rocznych na ostatnią chwilę. Choć większość z nas ten obowiązek podatkowy ma już za sobą, warto upewnić się, czy deklaracja PIT została właściwie wypełniona i wysłana do urzędu skarbowego.

Jak sprawdzić, czy PIT dotarł do US?

Źródło: shutterstock

Otrzymałeś UPO? Twoja deklaracja dotarła do US

Najważniejszym dokumentem, który potwierdza dostarczenie zeznania rocznego do urzędu skarbowego jest UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest ono niezwykle ważne bowiem dokument ten nadawany jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej przez podatnika deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200. Otrzymanie statusu 200 oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie i nasza deklaracja trafiła do wyznaczonego przez nas urzędu skarbowego. Nie ma zatem możliwości, by podatnik otrzymał druk UPO, a jego deklaracja nie trafiła do urzędu skarbowego.

Nie otrzymałem UPO. Czy moja deklaracja nie trafiła do US?

Brak dokumentu UPO nie musi oznaczać, że deklaracja nie została odebrana przez urząd skarbowy. Brak Urzędowego Poświadczenia Odbioru może wynikać z tego, że podatnik przeoczył możliwość pobrania UPO, na końcowym etapie rozliczania PIT, w programie do rozliczania PIT, lub błędnie wypełnił PIT, co spowodowało niedostarczenie go do urzędu skarbowego. 

Nie mam UPO. Jak sprawdzić poprawność wysyłki PIT 2020?

Jak sprawdzić, co dzieje się z wysłaną przez nas deklaracją PIT? Jeżeli roczne rozliczenie PIT wysyłaliśmy z programu zainstalowanego na komputerze, można ponownie zalogować się do programu i sprawdzić status wysyłki naszej deklaracji PIT. Jeśli nasz PIT uzyskał status 200 – nie musimy się martwić. Potwierdza to, że nasze rozliczenie zostało poprawnie wysłane do urzędu skarbowego i otrzymane przez urzędnika. Programy do rozliczenia PIT po zalogowaniu i wybraniu interesującej nas deklaracji PIT, umożliwiają ponowne pobranie UPO – nawet po kilku miesiącach od wysyłki deklaracji.

Jeżeli chcemy upewnić się, że nasza deklaracja dotarła do US możemy skorzystać również rządowej usługi Twój e-PIT. Po zalogowaniu do swojego konta zobaczymy złożone w ostatnim czasie przez nas rozliczenia PIT. Każde zeznanie zaopatrzone będzie informacją o przydzielonym numerze referencyjnym oraz uzyskanym statusie wysyłki. W usłudze Twój e-PIT możemy sprawdzić wszystkie zeznania roczne wysłane do urzędu skarbowego. Znajdziemy w nim również zeznania, które zostały wysłane przez komercyjny program do rozliczeń PIT, czy złożone osobiście w US.

Twój e-PITRozliczenie rocznePIT-36PIT-37