Rozporządzenie o płacy minimalnej 2024 w Dzienniku Ustaw

Iwona Maczalska

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę, jakie będzie obowiązywało w 2024 wraz z nową stawką godzinową dla umów cywilnoprawnych. Rozporządzenie jest ostateczne i ma moc prawną od 1 stycznia 2024 roku.

» Rozporządzenie ws. płacy minimalnej 2024. Rząd podał jej ostateczną wysokość

15 września 2023 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano długo wyczekiwane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 1893).  Ile ostatecznie wyniesie płaca minimalna w przyszłym roku?

» Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku?

Wynagrodzenie minimalne 2024 - rozporządzenie

Źródło: shutterstock

Dwie podwyżki płacy minimalnej 2024 - co mówi rozporządzenie

W myśl najnowszego rozporządzenia RM, zarządza się zmianę płacy minimalnej w 2024 roku w następujący sposób:

  1. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – jej wysokość wyniesie 4.242 zł,
  2. Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – jej wysokość wyniesie 4.300 zł.

Powyższe kwoty są jednak kwotami brutto. Zanim trafią na konto pracownika, zostaną pomniejszone o składki ZUS społeczne i zdrowotne. Ile zatem wyniesie kwota netto (na rękę) wynagrodzenia minimalnego pracownika? Szczegóły znajdziesz w artykule ,,Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku?".

 

Wyższa stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych 2024

Rozporządzenie określa również nowe kwoty minimalnych stawek godzinowych dla umów cywilnoprawnych. Podobnie, jak w przypadku pensji minimalnej, stawki godzinowe również będą zmieniały się dwukrotnie w trakcie roku. W myśl rozporządzenia osiągną one wysokość:

  1. 27,70 złod 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.
  2. 28,10 złod 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.
Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
4.300,00 zł28,10 zł01.07.2024
4.242,00 zł27,70 zł01.01.2024
3.600,00 zł23,50 zł01.07.2023
3.490,00 zł22,80 zł01.01.2023
3.010,00 zł19,70 zł01.01.2022
2.800,00 zł18,30 zł01.01.2021
2.600,00 zł17,00 zł01.01.2020
2.250,00 zł14,70 zł01.01.2019
2.100,00 zł13,70 zł01.01.2018

Źródło: PIT.pl/Opracowanie własne

Na co wpływa zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia?

Każdorazow zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wiele innch wskaźników. Na jej podstawie oblicza się m.in. kwoty odpraw pieniężnych, dodatków za pracę w nocy, a nawet wysokości niektórych składek ZUS społecznych i zdrowotnych. O szczegółach zmian - wraz z linkiem do strony, dowiesz się korzystając z poniższej tabeli:

 

Rodzaj wskaźnikaStrona www
Dodatki za pracę w nocy 2024https://www.pit.pl/dodatki-za-prace-w-godzinach-nocnych/
Wysokość odpraw pieniężnych 2024https://www.pit.pl/odprawy-pieniezne/
Wysokość składek ZUS społecznych i zdrowotnych nowych firm 2024https://www.pit.pl/aktualnosci/wyzsze-skladki-zus-dla-mlodych-firm-od-stycznia-2024-roku-jaka-wysokosc-podwyzki-1008667

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Płaca minimalnaWynagrodzeniaHOT