Wyższe składki ZUS dla młodych firm od stycznia 2024 roku. Jaka wysokość podwyżki?

Iwona Maczalska

Od stycznia 2024 roku wzrosną składki ZUS społeczne dla nowych firm. Wzrost będzie wynikał ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ile więcej zapłacą firmy w 2024 roku?

Rada Ministrów wydała projekt rozporzadzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie będzie obowiązywało od stycznia 2024 roku. W myśl rozporządzenia płaca minimalna od stycznia wyniesie 4242 zł brutto. 642 zł podwyżki w stosunku do wynagrodzenia minimalnego w roku bieżącym (3600 zł od 1 lipca 2023), będzie miało wpływ na wysokość składek ZUS na ubezpieczenie społeczne opłacane przez młode firmy.

Składki ZUS dla nowych firm 2023. Przedsiębiorcy zapłacą 609 zł więcej w skali roku

ZUS dla nowych firm 2024

Źródło: shutterstock.com

Wyższy ZUS dla nowych firm 2024

Składki ZUS zarówno dla firm z wieloletnim stażem, jak i nowych firm zmieniają się każdego roku. W przypadku składek opłacanych przez nowe firmy, ich wysokość uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które podlega corocznej waloryzacji.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4242 zł brutto od stycznia spowoduje nieuniknioną podwyżkę składek ZUS dla nowych firm. 

Ile wzrośnie ZUS dla nowych firm od stycznia 2024 roku?

Preferencyjne składki ZUS opłacane przez nowo otwarte firmy liczone są od podstawy stanowiącej 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli płaca minimalna od stycznia 2024 roku ukształtuje się na poziomie 4242 zł brutto, to podstawa służąca wyliczaniu składki ZUS wynosić będzie 1272,60 zł brutto.

Wyższe kwoty poszczególnych składek ZUS dla nowych firm, obliczane na podstawie nowego wynagrodzenia minimalnego wynosić będą:

  • składka emerytalna 248,41 zł,
  • składka rentowa 101,80 zł,
  • składka chorobowa 31,18 zł,
  • składka wypadkowa 21,52 zł.
Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2022
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2023Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
1272,60 złxxxx zł1272,60 zł248,41 zł101,80 zł31,18 zł21,52 złxxxx31,18 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Ukształtowanie się minimalnego wynagrodzenia od stycznia do czerwca 2024 roku na poziomie 4242 zł oznaczać będzie, że suma składek ZUS społecznych wynosić będzie 402,91 (bez składki na Fundusz Pracy i składki zdrowotnej). Oznacza to wzrost składek społecznych o 61,19 zł brutto w stosunku do okresu lipiec - grudzień 2023 roku (341,72 zł). 

Nowa składka zdrowotna dla młodych firm 2024

Od stycznia zmianie ulegnie również wysokość składki zdrowotnej. Podwyżka nastąpi za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu. Jej wysokość uzależniona będzie od formy opodatkowania. Więcej o tym w poradniku ,,Odliczenie składki zdrowotnej".

ZUSNiski ZUS