Duży wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Jest oficjalny projekt Rządu

Iwona Maczalska

Opublikowano projekt minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2024 rok. Zakłada on podwójną podwyżkę płacy minimalnej - od 1 stycznia 2024 roku i 1 lipca 2024 roku.

» Podwyżka płacy minimalnej, zmiany w PIT i nowe przepisy obowiązujące od 1 lipca 2023 r.

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów opublikowała projekt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Projekt wskazuje na to, że w przyszłym roku, podobnie jak w 2023, kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie podwójnie.

 Wynagrodzenie minimalne 2024

Źródło: shutterstock

Podwójna podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2024

W myśl projektowanych przepisów minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wyniesie:

  1. od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł,
  2. od dnia 1 lipca 2024 r. – 4300 zł.

Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
4.300,00 zł28,10 zł01.07.2024
4.242,00 zł27,70 zł01.01.2024 
3.600,00 zł23,50 zł01.07.2023
3.490,00 zł22,80 zł01.01.2023
3.010,00 zł19,70 zł01.01.2022

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego 2024

Projektowane rozporzadzenie wskazuje również kwoty stawki godzinowej, jakie mają obowiązywać w 2024 roku. Według zapisów w projekcie stawka godzinowa za płacę minimalną ma wynieść:

  1. od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, a
  2. od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Płaca minimalna