Prezydent podpisał ustawy o estońskim CIT i ograniczeniu ulgi abolicyjnej

Ewelina Czechowicz

Limit odliczenia w uldze abolicyjnej do 1360 zł, estoński CIT i objęcie CIT-em spółek komandytowych to niektóre zmiany, które wprowadzono za pomocą ustaw podpisanych 28 listopada 2020 r. przez prezydenta Andrzeja Dudy. Co jeszcze zmieni się i czego dotyczą nowe przepisy?

Podpisane przez prezydenta akty prawne to: nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: shutterstock

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 niektóre firmy będą mogły skorzystać z rozliczania za pomocą tak zwanego estońskiego CITu. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg, poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie. Przepisy dotyczące tej formy rozliczenia wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.  

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

Druga nowela wprowadza m.in. opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT.

Obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego i rozszerzenia zakresu szacowania wartości transakcji, ustawa przewiduje też m.in., że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.

Podatnicy, których przychody w roku poprzednim przekroczą równowartości 50 mln euro, będą musieli publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek taki będzie dotyczył również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Ulga abolicyjna

Nowe przepisy wprowadzają limit odliczenia  do wysokości 1360 zł w związku z tzw. ulgą abolicyjną.

Jest to duże ograniczenie ulgi abolicyjnej, ponieważ w wielu państwach kwota wolna od podatku jest dużo wyższa. Wielu rezydentów podatkowych z uwagi na ograniczenie tej prefenrencji zapłaci wyższe podatki.

Ulga abolicyjna, kto zapłaci więcej?

Przepisy ograniczające ulgę abolicyjną

Resort finansów twierdzi, że ulga abolicyjna nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce.

Co jeszcze ulegnie zmianie?

Poza objęciem CIT-em spółek komandytowych, wprowadzeniem estońskiego CITu i ograniczeniem ulgi abolicyjnej podpisane ustawy zawierają regulacje, które dotyczą: 

  • wprowadzenia do obrotu prawnego definicji spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących opodatkowania tych spółek; 
  • rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz modyfikację wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 
  • zwiększenie limitu przychodów przesądzającego o możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250 tys. euro do 2 mln euro); 
  • modyfikacji zasad szacowania wartości transakcji;
  • rozszerzenia katalogu podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;
  • rozszerzenia zakresu treści lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze;
  • określenia szczegółowych zasad przekazywania 1% podatku należnego, które znajdą zastosowanie jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii.

CITOdliczenia w PITRozliczenie roczne