Pracownicze koszty uzyskania przychodów w PIT za 2022 rok

Iwona Maczalska

Każdy pracownik wypełniając swoje roczne rozliczenie PIT, ma prawo ująć w nim koszty uzyskania przychodu. Ich wysokość różni się m.in. ze względu na ilość stosunków pracy. Ile wynoszą pracownicze koszty uzyskania przychodów w PIT 2023? Czy można ująć wydatki poniesione na bilety?

» Koszty uzyskania przychodu PIT

Koszty uzyskania przychodu są wydatkami, jakie pracownik poniósł w celu uzyskania zarobku. Są nimi w szczególności wydatki poniesione na zakup biletów na przejazdy do zakładu pracy. Koszty te bezpośrednio podatnik uwzględnia w deklaracji PIT, przez co pomniejsza swój podatek do zapłaty. Mają one rekompensować pracownikowi wydatki związane z dojazdem do pracy, dlatego też ich wysokość zależy od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy też musi dojeżdżać z innej miejscowości oraz od tego, czy pracuje u jednego pracodawcy, czy u kilku. Ile wynoszą koszty uzyskania przychodów w 2022 roku?

» Już czas na PIT-37 za 2022 rok

PIT-37 za 2022 rok

Źródło: shutterstock

» Program do rozliczenia PIT za 2022 rok

Koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu PIT za 2022 rok

Jak informuje Ministerstwo Finansów, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów za rok 2022 (miesiące styczeń – grudzień) wynoszą nie więcej niż:

  • 3 000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • 4 500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • 3 600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),,
  • 5 400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu)”.

Wiele umów o pracę a koszty. Jaką kwotę ująć w PIT?

Podatnicy mają wątpliwości, jak postąpić w przypadku gdy w trakcie 2021 roku uzyskiwano dochód z więcej niż jednej umowy o pracę – również w sytuacji, gdy w obydwu przypadkach pracownik mieszkał i pracował w tej samej miejscowości. Ministerstwo Finansów radzi, by w takiej sytuacji zsumować koszty z uzyskanych informacji PIT-11. Uczula jednak, że łączna kwota odliczanych kosztów w zeznaniu PIT, nie może w tym przypadku przekroczyć kwoty 4500 zł.

 

Koszty uzyskania przychodów a wydatki na bilety

Wątpliwości budzi kwestia tego, jakie kwoty wydatków na dojazdy można ująć w PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów w swoim poradniku ,,Jeżeli roczne zryczałtowane koszty kwotowe są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte przez ciebie - zamiast wyżej wymienionych - w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy otrzymywałeś zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Jeżeli korzystasz z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub/i ulgi dla pracujących seniorów, roczne zryczałtowane koszty kwotowe oraz faktycznie poniesione stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów z pracy, która podlega opodatkowaniu".

Więcej  rozliczaniu wydatków na wyjazd w poradniku MF dostępnym tutaj. 

 

Jak rozliczyć w PIT pracownicze koszty?

Pracownicze koszty uzyskania przychodów wykazać należy w sekcji D w PIT-37 lub w sekcji E na formularzu PIT-36. Osoby mające obawy przed samodzielnym rozliczaniem w deklaracji PIT pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej aplikacji e-pity. Program ten krok po kroku poprowadzi Cię po Twojej deklaracji PIT oraz rozliczy za Ciebie koszty pracownicze. Więcej na temat programu znajdziesz tutaj. 

KosztyUmowa o pracęPIT-37Rozliczenie roczne