Już czas na PIT-37 za 2022 rok

Iwona Maczalska

Podatnicy, którzy w 2022 roku uzyskali przychody (dochody) muszą rozliczyć się ze skarbówką. Jednym z najpopularniejszych druków jest PIT-37. Kto rozliczy się na tym druku? Jak najszybciej go wypełnić?

Trwa sezon rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok. Podatnicy mogą już bez przeszkód składać swoje rozliczenia PIT. Wśród najczęściej rozliczanych zeznań podatkowych znajduje się PIT-37, który gwarantuje szybki zwrot podatku. Nie każdy może jednak rozliczyć się za pośrednictwem tego druku.

PIT-37 za 2022 rok

Źródło: shutterstock

Dla kogo PIT-37 za 2022 rok?

Na druku PIT-37 najczęściej rozliczają się podatnicy, którzy uzyskiwali w 2022 roku zarobki opodatkowane na zasadach ogólnych (np. z umowy o pracę), które były rozliczane za pośrednictwem płatników. Z tego też tytułu uzyskali oni informację PIT-11. To jednak nie wszystko. W myśl ustawy o PIT, na druku PIT-37 rozliczyć powinni się wszyscy podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów), tj. w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innychspółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktówmenedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Warto przy tym pamiętać, że na PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, a także nie chcą w rozliczeniu za poprzedni rok:

 1. doliczać do swoich dochodów – dochodów małoletnich dzieci,
 2. nie chcą rozliczać straty za lata ubiegłe,
 3. nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

PIT-37 a wspólne rozliczenie małżonków

Podatnicy, którzy wyrażają chęć wspólnego rozliczenia uzyskanych dochodów z małżonkiem, muszą pamiętać o wspólnym spełnieniu powyższych warunków. Oznacza to, że warunki rozliczenia na druku PIT-37 opisane powyżej dotyczą zarówno jednego, jak i drugiego z współmałżonków. Niespełnienie warunków przez choćby jednego z małżonków spowoduje konieczność rozliczenia się na druku PIT-36.

 

PIT-37 a rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko

Podobne zasady dotyczą również rozliczania się podatnika samotnie wychowującego dziecko. Jeżeli podatnik spełnia powyższe warunki, powinien on rozliczyć się na druku PIT-37. Niezbędne jest przy tym spełnienie samych warunków rozliczenia jako samotny rodzic, jakie narzuca nam ustawa o PIT. Zostały one szczegółowo opisane w poradniku ministerstwa finansów dostępnym w artykule ,, Rozliczenie samotnego rodzica w PIT 2023. Na czym polega ulga w 2023 roku?”.  

 

Uwaga! W przypadku posiadania dziecka, które zarobkowało w trakcie 2022 roku, doliczając jego dochody należy złożyć deklarację PIT-36 łącznie z PIT/M, nawet jeśli standardowo, bez dochodów małoletniego, składałoby się PIT-37.

» Program do rozliczenia PIT za 2022 rok

Jak złożyć PIT-37 za 2022 rok?

W 2023 roku podatnik podobnie jak w latach ubiegłych ma możliwość skorzystania z zarówno form tradycyjnych rozliczenia PIT-37, jak i elektronicznych. Nadal można rozliczać deklarację PIT samodzielnie na papierowym druku, a następnie dostarczyć go do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą bądź kurierem. Sposób ten jest niestety czasochłonny oraz bardziej narażony na błędy. Dokonując samodzielnych wyliczeń w deklaracji PIT nie łatwo bowiem o pomyłki, szczególnie w 2023 roku, kiedy należy w rozliczeniach zastosować wszystkie nowe przepisy Polskiego Ładu.

Prostszym i szybszym sposobem rozliczenia, jest skorzystanie z elektronicznych form rozliczenia druku PIT-37. Podatnik ma do wyboru skorzystanie z:

 1. Komercyjnych programów do rozliczeń PIT,
 2. Rządowej usługi Twój e-PIT,
 3. Rządowych, aktywnych druków e-deklaracje.

Redakcja PIT.pl zachęca do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity. Program został w pełni dostosowany do zmian Polskiego Ładu. Posiada intuicyjny kreator, który krok po kroku poprowadzi Cię po Twojej deklaracji PIT-37. Nie musisz obawiać się błędów. Program rozliczy za Ciebie również wszystkie przysługujące ulgi. Można go pobrać poniżej:

 

Do kiedy PIT-37 za 2022 rok

Polski Ład nie zmienił terminu składania rocznego rozliczenia na druku PIT-37. Ostateczny termin nadal przypada ostatniego dnia kwietnia. Ponieważ jednak w 2023 roku 3o kwietnia przypada w niedzielę, a poniedziałek jest świętem 1 maja - ostateczny termin składania PIT-37 za 2022 rok w 2023 roku wypada we wtorek 2 maja. 

PIT-37Wspólne rozliczenie PITRozliczenie roczneTwój e-PIT