Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczenie samotnego rodzica w PIT 2023. Na czym polega ulga w 2023 roku?

Redakcja PIT.pl

W 2023 roku podatnicy chcący rozliczyć się jako samotnie wychowujący dzieci będą mogli wypełnić PIT na preferencyjnych warunkach. Zasady rozliczania ulgi uległy jednak zmianie. Na czym polega preferencja? Jakie warunki trzeba spełnić?

» Wspólne rozliczenie samotnej matki, ojca w PIT 2023. Co z ulgą 1500 zł?

Ministerstwo Finansów przygotowało poradnik opisujący nowe zasady rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci. Jak tłumaczy resort finansów ,,W ramach Niskich Podatków:

  • przywrócono możliwość preferencyjnego rozliczenia dochodów osób samotnie wychowujących dzieci, polegającego na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Rozwiązanie to zastępuje wprowadzoną 1 stycznia 2022 roku tzw. ulgę 1500;
  • podwyższono limit dochodu pełnoletniego (do 25. roku życia), uczącego się dziecka, warunkujący możliwość skorzystania przez rodzica lub opiekuna prawnego z preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. W stosunku do 2021 roku kwota ta wzrosła z 3089 zł do 12-krotności kwoty renty socjalnej z grudnia roku podatkowego tj. do 16 061,28 zł [1]. Istotne jest to, że wraz ze wzrostem (waloryzacją) kwoty renty socjalnej limit ten również będzie wzrastał;
  • zrezygnowano z doliczania rent małoletnich dzieci, w tym rent rodzinnych, do dochodów rodziców. Oznacza to, że świadczenia te będą korzystały z odrębnej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł. Ponadto renty małoletnich dzieci nie będą podlegały składce zdrowotnej. Kto może skorzystać z rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dzieci? Z preferencyjnego opodatkowania dochodów możesz skorzystać, jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, będącym: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

» Co daje ulga dla samotnych rodziców i jak obliczyć podatek

Preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica

Źródło: shutterstock

Ważne! Z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoba samotnie wychowująca dzieci może skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

 

Warunki uprawniające do preferencyjnego opodatkowania

Składając zeznanie podatkowe możesz rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci, jeżeli w roku podatkowym:

1) samotnie wychowujesz dzieci:

  • małoletnie,
  • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • pełnoletnie, do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Polsce oraz w innym państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały:dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej,

lub

- dochodów opodatkowanych 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów

wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych, lub

- przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi

na powrót

– w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej,

w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego;

2) do Ciebie jak i do dzieci w roku podatkowym nie miały zastosowanie przepisy:

  • 19% podatku liniowego lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  • dotyczące opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;

3) byłeś rezydentem polskim lub nierezydentem mającym miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W przypadku, gdy w roku podatkowym byłeś nierezydentem:

  • musisz udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz
  • minimum 75% całkowitych osiągniętych przez Ciebie w roku podatkowym przychodów musi podlegać opodatkowaniu w Polsce;

4) złożysz wniosek o preferencyjne rozliczenie w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym. 

 

Na czym polega preferencja?

Preferencja polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku kwota wolna od podatku wynosząca od 1 stycznia 2022 roku 30 000 zł będzie realizowana dwukrotnie (2 × 30 000 zł = 60 000 zł), analogicznie jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków. 

 

Cały poradnik Ministerstwa Finansów można znaleźć tutaj. 

 

Źródło: MF

Wspólne rozliczenie PITPIT-37PIT-36Rozliczenie roczneKwota wolna od podatku